VALORACIÓ IPC MAIG 2018: La inflació marca el camí que han de seguir els salaris

L’índex de preus al consum ascendeix al 2,1%, mentre a Catalunya els preus són un 2,3% més elevats que fa un any.

No podem demorar més la pujada dels salaris i assegurar-nos que no perdin capacitat adquisitiva.

Avui han sortit publicades a l’INE les dades sobre l’evolució de l’IPC corresponents al mes de maig, i assenyalen que la taxa de variació anual se situa al 2,1% per a Espanya i al 2,3% per a Catalunya.

La inflació, així, s’ha disparat al mes de maig un punt percentual més que al més anterior especialment degut a l’encariment dels carburants i electricitats, productes que a més influeixen molt en la pujada d’altres productes com els del transport (+5,1%), habitatge (+2,3%) i alimentació (+2%). A Catalunya els increments han estat similars, un 5,7% al transport, un 2,5% a l’alimentació i un 2% a l’habitatge, però també hem de dir que és la segona comunitat autònoma on més ha augmentat la taxa anual.

Hem de denunciar un cop més que els preus pugen però els salaris pràcticament estan congelats. Mentrestant l’excedent de les empreses continua creixent de manera molt important, un 4,8% segons les recents dades publicades sobre la Comptabilitat Nacional.

Per tot plegat, la UGT de Catalunya reclamem que es reverteixi ja el gran esforç que durant tants anys han realitzat els treballadors i treballadores. No hi ha excuses, l’economia s’està recuperant, les empreses tornen a estar en una etapa de creixement, però, els salaris de les persones treballadores continuen devaluats.

És per tot això que des de la UGT de Catalunya reclamem que:

  • s’ha de derogar les reformes laborals del 2010 i 2012, causants de l’actual precarietat del nostre mercat de treball,
  • s’ha d’impulsar mesures actives urgents per a la creació d’ocupació estable i de qualitat
  • s’han d’augmentar els salaris clarament i assegurar que les persones treballadores guanyin poder de compra, i per això reclamem un  augment salarial al voltant del 3%
  • s’ha de situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros
  • s’ha d’implementar una política industrial eficaç que fomenti el treball de qualitat
  • s’ha de reforçar la nostra xarxa de protecció social

Comments are closed.