Normativa FiQP a Catalunya

A partir de juny del 2015 a Catalunya es regula el sistema de les Qualificacions i formació Professionals per mitjà d’una llei que pretén integrar tots els sistemes de capacitació professional.

Aquí us indiquem les principals normatives de referència d’àmbit autonòmic que es refereixen a la formació i les qualificacions professionals:

En cas de voler més informació sobre legislació, clica aquest enllaç.