CONVOCATÒRIA PÚBLiCA PER FORMAR PART DE LA XARXA d’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL

CONVOCATÒRIA PÚBLiCA PER FORMAR PART DE LA XARXA D’ASSESSORAMENT PROFESSIONAL A LES PERSONES I A LES EMPRESES EN ELS ENSENYAMENTS PROFESSIONALS PER AL CURS 2017/2018

S’ha publicat en el DOGC la RESOLUCIÓ ENS/1245/2017, de 26 de maig, per la qual s’obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar part del Programa d’assessorament professional a les persones i a les empreses, a partir del curs 2017-2018.

El Departament d’Ensenyament ha obert un període de selecció de 16 centres educatius dels quals 12 seran públics i 4  privats sostinguts amb fons públics per a formar part del Programa d’assessorament a les persones i a les empreses en els ensenyaments professionals (a partir del curs 2017-2018).

foto-can-puig

El termini de presentació de les sol·licituds comprèn des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i fins al 23 de juny de 2017.

El director o la directora de l’Institut o el titular del centre privat sostingut amb fons públics pot sol·licitar la inclusió del seu centre en el programa mitjançant escrit adreçat a la Subdirecció General de Programes, Formació i Innovació de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, Via Augusta, 202-226, 08021 Barcelona, i còpia a l’adreça de correu electrònic programesfp.ensenyament@gencat.cat.

El model i les indicacions per a presentar la sol·licitud es troben al portal de centres del Departament d’Ensenyament http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres, i al portal de centres d’altres titularitats http://educacio.gencat.cat/gestiocentre, segons correspongui.

La sol·licitud ha d’indicar les actuacions en què el centre vol participar, per ordre de prioritat, d’entre les actuacions del programa a, b i d, de l’apartat 1.3 de l’annex 1 de la Resolució ENS/2706/2015, de 19 de novembre, de creació del programa (en aquesta resolució no es convoquen places per a l’actuació c).

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*