ELS UNIVERSITARIS EN PRÀCTIQUES COTITZARAN TAMBÉ A LA SEGURETAT SOCIAL

Les pràctiques de l’estudiantat universitari hauran de cotitzar

Al BOE del dia 29 de desembre s’ha publicat el Reial decret llei 28/2018 el qual contempla,entre d’altres coses, la revaloritzacióde les pensions, però també presenta la següent novetat:

La realització de pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació, la realització de pràctiques no laborals en empreses i la realització de pràctiques acadèmiques externes a l’empara de la respectiva regulació legal i reglamentària, determinarà la inclusió en el sistema de la Seguretat Social de les persones que realitzin les pràctiques indicades, encara que no tinguin caràcter remunerat.

Les pràctiques a què es refereix el paràgraf anterior comprenen les realitzades tant per alumnes universitaris de titulacions oficials de grau i màster com per alumnes de formació professional de grau mitjà o superior.

Les persones indicades quedaran compreses en el règim general de la Seguretat Social, com assimilades a treballadors per compte d’altri, a exclusió de la protecció per desocupació, tret que la pràctica o formació es realitzi a bord d’embarcacions, en aquest cas la inclusió es produirà en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

El compliment de les obligacions en matèria de Seguretat Social correspondrà:

  1. a) En el cas de pràctiques i programes formatius remunerats, a qui correspongui d’acord amb la normativa aplicable en cada cas.
  2. b) En el cas de pràctiques i programes formatius no remunerats, a l’empresa, institució o entitat en la qual es desenvolupin, tret que en el conveni o acord de cooperació que, si escau, se subscrigui per a la seva realització es disposi que aquestes obligacions correspondran al centre educatiu en el qual els alumnes cursin els seus estudis.

La cotització a la Seguretat Social s’efectuarà, en tot cas, aplicant les regles de cotització corresponents als contractes per a la formació i l’aprenentatge, sense que existeixi obligació de cotitzar per les contingències de desocupació, ni al Fons de Garantia Salarial ni per formació professional.

La UGT de Catalunya considera un avenç social que els estudiants en pràctiques, siguin en FP Dual o bé universitàries cotitzin a la Seguretat Social.

El cost per cotitzar aquestes feines l’hauran d’assumir les empreses a partir d’aquest mes de gener.

Deixa un comentari

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir el correu brossa. Aprendre com la informació del vostre comentari és processada