LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL, NOU REPTE DE L’FP

LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL, NOU REPTE DE L’FP
En una societat altament automatitzada cada dia més robotitzada, i competitiva, l’objectiu primordial és la qualificació de les persones, per això entenem que el nostre model de formació ha d’incloure necessàriament el concepte de qualificació professional.

Una reflexió sobre un dels nous reptes de l’FP: la qualificació professional.

Si analitzem a fons el model educatiu del nostre país, la distribució de l’oferta educativa reglada per edats es pot classificar en dues grans àrees:
• Obligatòria, fins als 16 anys
• Postobligatòria, a partir dels 16 anys.
Els paradigmes en què es basen no són, doncs, els mateixos. Dins de la postobligatòria, un cas particular el conformen el Batxillerat i la Universitat. Aquests han bastit tradicionalment un itinerari formatiu que a dia d’avui ja no és l’únic ni ha de ser-ho per a qualificar professionalment la nostra població. Llavors hem de tenir en compte no només l’oferta formativa reglada. Ens hem de remetre als objectius del 2020 i els compromisos adquirits al respecte.

La UGT de Catalunya reivindica que hi hagi una estratègia formativa i industrialitzadora de país, on s’estableixin clarament les polítiques formatives relacionades directament a un model productiu i industrial sostenible en el temps que respongui a les necessitats de les persones i del territori.

Hem de tenir en compte que l’ensenyament postobligatori ja no és una finalitat en si, a diferència de l’obligatori. És més aviat una necessitat d’adaptar-se als canvis del sistema de producció. Als països desenvolupats com el nostre, a l’espai de l’OCDE, cal que hi hagi una població activa que pugui adquirir les competències professionals que el mercat de treball exigeix cada dia. La societat està més digitalitzada i per tant es fa una demanda més qualificada.

Si volem combatre l’atur i l’ocupació precària, cal que els nostres treballadors i treballadores tinguin una Formació Contínua al llarg de tota la seva vida laboral. El govern ha d’apostar per adquirir el compromís d’actualitzar la qualificació professional dels seus treballadors i treballadores.

formación-profesional-modelos

Les necessitats formatives de la població

Aproximadament el 80% de la població de Catalunya es troba en edat de treballar (>16 anys)i té unes necessitats formatives que li permetin adaptar-se al mercat de treball al llarg de la seva vida laboral.

Com a resposta a aquesta necessitat, sorgeix al 2002 la Llei Orgànica de les Qualificacions i Formació Professionals i al 2015 a Catalunya la Llei de la Formació i les Qualificacions Professionals. No és la llei que UGT volia, no es van acceptar les nostres propostes, ho tornem a repetir: La llei no compleix les nostres expectatives, des d’UGT sempre havíem cregut necessari tenir una llei d’FPiQ a Catalunya, una llei de país que es desenvolupés tenint en compte el marc estatutari i les nostres competències relatives a l’FP. Fermament pensem que la llei és poc ambiciosa. Una de les nostres aportacions que sí que es va recollir, és que es contempla explícitament el procés d’Aprenentatge al Llarg de tota la Vida. Però, dissortadament el seu concepte s’ha quedat molt diluït respecte a la nostra intencionalitat inicial, ja que des d’UGT entenem aquest dret com un dret SUBJECTIU de la persona, cosa que a la llei no s’arriba a garantir.

Es considera que l’aprenentatge professionalitzador ja no s’adquireix per separat a través de l’experiència professional, la formació ocupacional o la formació professional reglada. Ara aquestes vies formatives es troben sota d’un mateix paraigua, un ens que les pot regular.

L’FP Qualificadora, conceptualment ja no depèn ni d’Ensenyament, ni d’Industria ni de Treball i coneixement: és una entitat pròpia, pensada per arribar al 80% de la població activa.

Les polítiques formatives han de comptar amb una dotació pressupostària pròpia i com no, amb una estructura. En conseqüència, des d’UGT demanem que l’FP tingui un pressupost propi per atendre les seves necessitats. La UGT reclama que es dotin econòmicament els centres d’FP, que se’ls facilitin recursos econòmics i humans suficients per tal de desenvolupar les seves tasques dignament, ja que el futur del país dependrà de les seves polítiques formatives.

El professorat, pilar fonamental del sistema, ha de tenir més i millor informació sobre què representa aquesta Llei per al futur de l’ FP, en particular, i del país en general.
La UGT exigeix que l’ FP ha de ser gratuïta. El govern ha de deixar de cobrar taxes a persones que el que volen fer és formar-se per a poder entrar en el mercat laboral o millorar la seva qualificació professional, és a dir per donar-li el retorn a la societat. Formar-se és un dret fonamental.

La mobilitat de l’alumnat i del professorat és altra de les assignatures pendents. Calen beques i polítiques que la facilitin. Celebrem que hi hagi iniciatives de treball en xarxa com la de la XarxaFp o la xarxa Innova FP que pretenen millorar l’eficiència, la mobilitat internacional, la innovació i les sinergies. Des de la UGT de Catalunya, considerem que el motor ha de ser el Departament que és qui té les competències. Quan es desplegarà la llei? Quan comptarem amb els centres integrats d’FP?

A Catalunya comptem amb una extensa xarxa de centres de formació professional, desplegada al llarg del territori i adaptada als diferents sectors d’activitats. Aquests centres haurien de ser el referent per la qualificació i requalificació de les persones.

La UGT de Catalunya està compromesa territorialment amb l’FP. Per això donem suport i formem part de Taules Sectorials de Formació Professional com la TSFI de Barcelona. de la qual nosaltres formem part com a agent social

logo TSFI llarg (1)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*