S’amplia la prova pilot dels Itineraris Formatius Específics a 16 centres d’FP

S’NICIA EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ EN ELS ITINERARIS FORMATIUS ESPECIFICS (IFE) EN 16 CENTRES CATALANS de l’1 AL 9 DEJUNY


Els itinieraris formatius especíifcs IFE són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.

Des de la UGT de Catalunya apostem per una FP Inclusiva ja que entenem que l’excel·lència formativa és la de desenvolupar competències i habilitats entre l’alumnat que els permeti la gransició a la vida adulta i al treball, adquirint una inclusió laboral i social que els permeti dur una vida normal.

El Departament d’Ensenyament ha ampliat l’oferta a 16 centres, els quals ofereixen  la possibilitat d’estudiar Auxiliar en venda i atenció al públic o bé d’altres que donen la possibilitat d’estudiar Auxiliar en cura d’animals i espais verds.

La Delegació Territorial que més centres acull és la de Barcelona Comarques que l’any passat en tenia tres centres a L’Hospitalet de Llobregat, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès que els manté.

Auxiliar en vendes i atenció al públic

Institut Montsià (Amposta)
Institut Rambla Prim (Barcelona)
CEE Vida Montserrat (Barcelona)
Institut Montilivi (Girona)
Institut Llobregat (L’Hospitalet de Llobregat)
CEE Joan XXIII (Olot)
CEE Horitzó (Pineda de Mar)
Institut Lluís Domènech i Montaner (Reus)
Centre Xamfrà-Taller Sant Miquel (Sant Feliu de Llobregat)
CEE Jeroni de Moragas (Santpedor)
Institut Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès)

Auxiliar en cura d’animals i espais verds

Institut Pla Marcell (Cardedeu)
Institut Mollerussa (Mollerussa)
CEE Els Àngels (Palamós)
Institut Les Salines (EL Prat de Llobregat)
Institut Can Puig (Sant Pere de Ribes)

Tal com hem dit anteriorment, el període d’inscripció és des del dia 1 de juny fins al 9.

1. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, en tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació identificativa següent:

  • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual), si se’n disposa.
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria; hi ha de constar la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada o alumne amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

2. Les persones que al·leguen proximitat del domicili al centre, si el domicili al·legat no coincideix amb el del DNI, la targeta de residència o són estrangers sense NIE, han d’acreditar-ho amb un certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

3. Les persones que al·leguen que han estat matriculades en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria el curs acadèmic 2016-2017 han de presentar el certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

4. Les persones que participen per primera vegada en programes postobligatoris, han d’acreditar aquest criteri marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*