Noves jornades de vaga a Ferrovial davant del bloqueig en la negociació i l’empitjorament de les condicions laborals

Vaga Ferrovial

La UGT i la resta de sindicats amb representació han convocat noves jornades de vaga a Ferrovial Servicios a Bordo, a les quals hi estan convocats uns 1.800 treballadors i treballadores dels serveis de restauració a bord dels trens AVE i llarga distància arreu de l’Estat.

Les noves jornades de vaga seran:

 • 11 d’abril, de 1 h a 24 h.
 • 12 d’abril, de de 0 a 24 h.
 • 13 d’abril, de 0 h a 24 h.
 • 14 d’abril, de 0 h a 24 h.
 • 15 d’abril, de 0 h a 1 h.
 • 1 de maig, d’1 h a 24 h.
 • 2 de maig, de 0 h a 24 h.
 • 3 de maig, de 0 h a 24 h.
 • 4 de maig, de 0 h a 24 h.
 • 5 de maig, de 0 h a 1 h.

La UGT denuncia que l’empresa ha mantingut una actitud agressiva vers a la negociació, amb plantejaments regressius pel que fa als drets dels treballadors i les treballadores. Aquest posicionament intransigent ha provocat un bloqueig total de la negociació, entenent que podria haver existit mala fen en les negociacions per part de l’empresa.

La situació va provocar la convocatòria de vaga entre els dies 26 de febrer i 5 de març, després de la qual va convocar-se la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu. Des del nostre sindicat lamentem que el posicionament empresarial es manté pràcticament inamovible, mantenint-se molt allunyada a solucionar el conflicte laboral, tal com es pot comprovar en els següents punts:

 • L’empresa va comunicar als representants dels treballadors, via carta remesa a la comissió negociadora del conveni col·lectiu, la pèrdua i la caiguda del conveni actual. Això provoca la manca d’un marc regulador de les relacions laborals per a tota la plantilla.
 • Les negociacions del conveni col·lectiu van iniciar-se el 12 de gener de 2016. i s’han celebrat un gran nombre de reunions on han quedat demostrades les posicions totalment antagòniques d’ambdues parts en aspectes essencials de la negociació, tant pel que fa els aspectes socials com els econòmics. Inclús L’empresa ha proposat inclús ofertes econòmiques properes a la congelació salarial, cosa que suposaria clarament una pèrdua de poder adquisitiu per al conjunt dels treballadors i les treballadores.
 • L’empresa vol modificar un important nombre d’acords inclosos en el conveni col·lectiu que regulen el sistema de programació dels torns de treball, amb incidència directa en termes econòmics i un prejudici notable pel que fa a la conciliació de la vida personal i familiar.
 • El posicionament defensat per l’empresa des de l’inici de les negociacions es tradueix en desregulació i empitjorament de les condicions laborals, com per exemple les mesures que afecten a la jornada de treball del personal que dóna servei a bord dels trens.
 • L’empresa aplica el conveni col·lectiu arbitràriament, amb posicionaments unilaterals i restrictius que estan generant un efecte desregulador de les condicions laborals, reduint els marges possibles de negociació en cadascun dels conflictes que s’estan produint.El posicionament de les parts, com s’ha pogut demostrar, estan allunyades en totes les matèries que són objecte de negociació. Algunes d’elles han estat rebutjades per la plantilla.
 • Tot i haver-se reprès les reunions de la comissió negociador des del 8 de març de 2017, les postures es troben molt allunyades. La representació laboral dels treballadors no percep canvis ni avenços en les postures empresarials que permetin el desbloqueig de la negociació. Fins al moment ha estat del tot impossible un acord favorable als interessos dels treballadors.
 • Motius similars van comportar la convocatòria de vaga del 26 de febrer al 5 de març, sense haver estat possible cap acord, o amb propostes totalment insuficients per part de la direcció de l’empresa.

A més, d’acord amb el contingut de les sentències del TC respecte a serveis essencials o mínims, els convocants de la vaga hem acordat no proposar serveis mínims, ja que entenem que les activitats que s’interrompen no posen en perill la vida o les condicions normals d’existència de tota o part de la població afectada. En conseqüència, la determinació de serveis mínims a tal efecte ha de ser nul·la.

Comments are closed.