UGT COMARQUES GIRONINES I L’AJUNTAMENT DE BANYOLES COL·LABOREN PER DETECTAR ELS TREBALLADORS AMB PROBLEMÀTIQUES DERIVADES D’INCIDÈNCIES LABORALS

  Es tracta d’actuar i trobar solucions en els supòsits de vulnerabilitat econòmica que provoquin mesures de reducció de jornada o acomiadament.    L’Ajuntament de Banyoles i la Unió General de Treballadors (UGT) a les Comarques Gironines han signat un conveni de col·laboració pe detectar els treballadors de la ciutat amb

Ens adaptem a la nova normativa de protecció de dades

La UGT de Catalunya s’adapta al nou Reglament general de protecció de dades (RGPD) impulsat pel Parlament i el Consell europeus pel que fa a la protecció de dades de caràcter personal. D’aquesta manera ens refermem en el nostre compromís de protegir les dades de caràcter personal pel que fa a la

Situació de l’RGC al mes de maig, vuit mesos després de la seva entrada en vigor

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han compartit a la seva web algunes dades sobre la implementació de l’RGC. A mode de resum podem destacar les següents dades: S’han registrat 55.789 sol·licituds d’RGC i complements d’altres prestacions, un volum molt alt comparat amb l’RMI, arribant a multiplicar per 15 el nombre