Ets aquí
Inici > General > EN DEFENSA DE LES PENSIONS DIGNES

EN DEFENSA DE LES PENSIONS DIGNES

La UGT de Girona i la Unió de Jubilats i Pensionistes de les Comarques Gironines en defensa del sistema públic de pensions:

Font original video: https://tvgirona.xiptv.cat/embed/351467?width=778&iframe_width=800&share=&height=438&iframe_height=484


MANIFEST PER LA DEFENSA DE LES PENSIONS PÚBLIQUES I DIGNES

 

Aquests últims mesos estem assistint al clam creixent i majoritari de les persones pensionistes al nostre país, que reclamen una revaloració de les pensions d’acord amb el cost de la vida, així com un sistema que garanteixi unes pensions dignes presents i futures.

 

Les organitzacions signants, que representem 6.500 associacions de gent gran i 4.700.000 associats, subscrivim aquest manifest per mostrar el nostre ferm compromís amb el seguit de punts que s’esmenten a continuació.

 

 

 

  1. 1. DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

 

La pensió pública és un dret. Així ho reconeix la Constitució en l’article 50: “Els poders públics han de garantir, mitjançant pensions adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans i ciutadanes durant la tercera edat.”

 

L’Estat ha de vetllar pels drets de la ciutadania, especialment pels de les persones més vulnerables.

 

Els drets es garanteixen des de l’àmbit públic, ja que és el que tota la ciutadania sostenim amb la nostra contribució. Derivar aquest dret al sector privat suposa que deixi de ser un dret de totes les persones.

 

  1. 2. REVALORACIÓ DE LES PENSIONS SEGONS L’IPC

 

Garantir la suficiència econòmica dels pensionistes, com estableix la Constitució, requereix assegurar la revaloració real de les pensions, prenent com a referència l’IPC, i proveir els recursos necessaris per a la sostenibilitat del sistema i la suficiència de les seves prestacions.

 

Garantir la suficiència econòmica de les pensions implica necessàriament la substitució de l’índex de revaloració de pensions actual —el concís “quart punt”— per una fórmula de revaloració que garanteixi el manteniment del poder adquisitiu de les pensions actuals i futures.

 

  1. 3. DEROGACIÓ DEL FACTOR DE SOSTENIBILITAT ACTUAL I SUBSTITUCIÓ DE L’IRP

 

Aquest factor de sostenibilitat, regulat en la reforma del 2013, vincula de manera obligatòria l’evolució de l’esperança de vida a la quantia de les pensions, de manera que conduirà a una rebaixa de les pensions presents i futures.

 

 

És imprescindible, així mateix, que s’incrementin les pensions mínimes i les pensions no contributives  i  SOVI  fins  a  aconseguir  quanties  suficients  i  adequades  en  cada  cas,  per garantir un nivell de vida digne i adequat a totes les persones pensionistes del nostre país.

 

D’altra banda, cal també elevar al 60% la base de càlcul per a les pensions de viduïtat i complir, així, el que es va aprovar el 2011 (Llei 27/2011).

 

  1. 4. UN PACTE D’ESTAT QUE GARANTEIXI LES PENSIONS PÚBLIQUES

 

Exigim un pacte d’estat subscrit per tots els partits polítics de l’arc parlamentari i amb la participació de tots els actors socials, que garanteixi un sistema de pensions dignes, fiable i durador, i que es marqui com a objectiu comú la sostenibilitat i la suficiència de les pensions actuals i futures, amb el tràmit corresponent  en la Comissió del Pacte de Toledo.

 

Som conscients que el sistema de Seguretat Social s’articula sobre el principi de solidaritat més ampli entre generacions i entre territoris, i en som ferms defensors. Exigim, un treball digne i amb drets, i uns salaris suficients, com garanteix l’article 35 de la Constitució espanyola, que facin possible el sosteniment no només del sistema públic de pensions, sinó també del conjunt de l’estat del benestar. Nosaltres, la gent pensionista, volem defensar no només el nostre present, sinó també el futur dels nostres fills i filles i dels nostres nets i netes.

 

Per  tot  això,  les  organitzacions  de  gent  gran  signants  d’aquest  manifest  fem  una  crida pública a secundar les mobilitzacions generals convocades en defensa del sistema públic de pensions el proper mes d’abril i les que siguin necessàries fins a aconseguir els objectius assenyalats.

 

Barcelona, 22 de març de 2018

 

 

 

Signants:

 

UNIÓ DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTES D’ESPANYA (UDP)

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DEL PRINCIPAT D’ASTÚRIES (FAMPA) CONSELL ARAGONÈS DE LA GENT GRAN (COAPEMA)

GENT GRAN DE TELEFÒNICA

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE CATALUNYA (FATEC) CONFEDERACIÓ ESPANYOLA D’ORGANITZACIONS DE GENT GRAN (CEOMA) M. CRUZ MARISCAL, membre del Consell Andalús de la Gent Gran FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE CULTURA I OCI DE LA GENT GRAN (FACOM) FEDERACIÓ ESTATAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CCOO

UNIÓ ESTATAL DE JUBILATS I PENSIONISTES D’UGT

FEDERACIÓ D’ORGANITZACIONS DE GENT GRAN D’ANDALUSIA (FOAM) CONSELL REGIONAL DE GENT GRAN D’EXTREMADURA

COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CATALUNYA

Top