Ets aquí
Inici > General > Reclama la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat

Reclama la devolució de l’IRPF de la prestació per maternitat

Després de la sentència del Tribunal Suprem, sala contenciós-administratiu, del 3 d’octubre, la UGT ha endegat una campanya a través de la qual insta les treballadores i els treballadors a reclamar la devolució de les retencions de l’IRPF que indegudament se’ls… ha aplicat en les prestacions per maternitat i paternitat de la Seguretat Social.

Per aquesta raó s’ha elaborat un formulari tipus que ha de ser complimentat amb les dades dels treballadors i les treballadores que vulguin fer la reclamació.

Un cop presentada la sol·licitud, si en el termini de 6 mesos no existeix cap resolució expressa de l’Agència Tributària (AEAT) caldrà interposar la corresponent reclamació davant del Tribunal Econòmic Administratiu. Si finalment la resolució d’aquest tribunal fos negativa caldria doncs inciiar la via judicial.

En principi es pot reclamar la devolució des de l’exercici 2014.

Com presentar la sol·licitud?

Sol.licitud de devolució per escrit

– Presentar el formulari escrit sol·licitant la “rectificació de l’autoliquidació de l’IRPF de l’exercici corresponent” dirigit a l’Administració de l’AEAT on tingui el seu domicili fiscal, per haver percebut la prestació de maternitat per part de la Seguretat Social, declarada exempta per sentència del Tribunal Suprem.
– Aquest escrit pot presentar-se en el registre de l’AEAT o en qualsevol Registre General.

Sol.licitud de devolució per internet

Una altra opció, per als exercicis 2016 i 2017, es realitzar la rectificació de la declaració presentada a través del programa Renta Web disponible a la pàgina www.agenciatributaria.es

Accés per al 2016:

En aquest enllaç. Un cop dins de l’enllaç, seleccioneu: Servei tramitació d’esborrany / declaració (Renta WEB)

Accés per al 2017:
En aquest enllaç. Un cop dins de l’enllaç, seleccioneu: Servei tramitació d’esborrany / declaració (Renta WEB)

Infografia Prestació per maternitat. Reclama la devolució de l’IRPF.

Top