Ets aquí
Inici > General > El Parlament aprova, per unanimitat, el retorn de la paga extra del 2012 als empleats públics

El Parlament aprova, per unanimitat, el retorn de la paga extra del 2012 als empleats públics

Hem aconseguit que la TOTALITAT DELS GRUPS POLÍTICS AMB REPRESENTACIÓ AL PARLAMENT DE CATALUNYA acceptin: la devolució de la paga extra de 2012, 2013 i 2014, el retornament dels drets laborals i econòmics limitats pel RDL 20/12, així com la recuperació de la totalitat dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat!

En el dia d’avui, tots els grups polítics han aprovat al Parlament de Catalunya la resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària de 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics”. El contingut d’aquesta important proposta de resolució al Parlament ens fa ser moderadament optimistes, malgrat que, a la vegada, mantenim la desconfiança que ens genera tot allò que no “estigui al sac i ben lligat”. Diem moderadament optimistes perquè és una proposta de resolució subscrita per tots els grups parlamentaris, amb dates de retorn definides i amb el mandat que es convoqui la Mesa General de Negociació on s’han d’acabar de concretar el calendari del retornament dels nostres drets. Diem desconfiats perquè les propostes de resolucions del Parlament, malgrat consensuades per tots els grups polítics, no obliguen al Govern a complir-les, tot i que han d’inspirar la seva actuació, tant al Govern com als seus representants, com s’han compromès clara i explícitament al faristol del Parlament de Catalunya.

El seu contingut és el següent:

1. Derogar l’Acord de Govern 33/2015, de 10 de març (és el que mantenia la reducció del 5% de les nostres retribucions del 2012) de manera que aquest quedi sense efecte de manera gradual, fins a la seva derogació definitiva”.

Acordar el calendari de derogació, en el si de la Mesa General de Funció Pública, garantint l’abonament del que resta de la paga 2012 entre 2016 i 2017, fixant com a límit per la seva liquidació íntegra, com a màxim, el primer trimestre de 2018.

No prendre d’altres acords que limitin o impedeixin la recuperació de la paga extraordinària de desembre del 2012 als treballadors públics de la Generalitat”.

Com es tradueix aquest primer punt de la proposta de resolució aprovada? La resposta és clara:

  1. Ens han de retornar íntegrament la paga extra que ens van retallar al desembre de 2012.
  2. S’ha de convocar la Mesa General de Negociació per establir un calendari de negociació per aquest retornament.
  3. En el calendari a negociar s’ha de tenir en compte que la paga extra s’haurà d’abonar entre 2016 i 2017, i s’ha de liquidar, com a màxim, el primer trimestre de 2018.

“2. Convocar de manera urgent la Mesa General de la Funció Pública per tal d’iniciar les negociacions que permetin arribar a un acord que retorni als empleats públics els drets suspesos:

  1. Presentar un calendari per recuperar la totalitat dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat en l’exercici 2016.
  2. Presentar un calendari que estableixi el restabliment de la resta dels drets laborals i socials suspesos a través del RDL 20/2012 de 13 de juliol.
  3. Presentar un calendari de pagament per les pagues eliminades els anys 2013 i 2014.

Com es tradueix aquest segon punt de la proposta de la resolució aprovada? Doncs com un mandat de convocatòria de la Mesa General de Funció Pública per acordar amb els sindicats:

  1. La recuperació dels dies de permís i vacances per raó d’antiguitat que havíem gaudit, tant els derivats de l’Estat, com els específics dels funcionaris de la Generalitat.
  2. Establir un calendari de recuperació de les retallades establertes en el RDL 20/2012. En aquest apartat és necessari aclarir que, com les retallades dels nostres drets contingudes en aquest Real Decret són  d’aplicació obligatòria perquè són normativa bàsica (algunes encara estan en vigor), només es podran recuperar en quan l’Estat Central aixequi les limitacions que encara es mantenen en aquest RDL. 20/2012.
  3. Cap dubte en aquest punt: en negociació amb les organitzacions sindicals s’ha de concretar un calendari per recuperar les pagues extraordinàries que ens van sostreure l’any 2013 i 2014.

La valoració que la UGT fa d’aquesta resolució parlamentària ara aprovada és que conté un nombre important de les reivindicacions que des de la UGT hem mantingut els últims anys, tal com ens demanàveu tots vosaltres. I podeu estar ben segurs que, si això s’ha aconseguit, és gràcies a la negativa d’aquesta organització sindical a subscriure la proposta que fa un mes vàrem rebutjar a la Mesa General de negociació. Si haguéssim acceptat la pírrica i inamovible proposta de mínim que va presentar el Govern en aquell moment, no estaríem parlant de l’aprovació d’aquesta proposta parlamentària, molt més àmplia.

Els tancaments múltiples, les concentracions continuades i la reivindicació dels nostres drets davant dels mitjans de comunicació i de tots els grups parlamentaris han donat el seus fruits, malgrat que, repetim, estem moderadament satisfets a la vegada que certament desconfiats . No pararem fins que les nostres pagues extres tornin a estar a les nostres butxaques i els nostres drets perduts definitivament incorporats a les normes.

Per últim, aquest és un bon pas endavant, però no ens oblidem que teníem 9 dies d’assumptes personals, el Fons d’Acció Social, el complement de productivitat, tiquets menjador, la ignomínia que van patir milers de funcionaris interins amb la reducció del salari… Seguirem lluitant com ahir, com ara i com demà fins recuperar tot el que ens han robat.

Ho recuperarem tot!!!

Deixa un comentari

Top