Ets aquí
Inici > General > Les comarques gironines perden 5800 llocs de treball autònom els darrers cinc anys

Les comarques gironines perden 5800 llocs de treball autònom els darrers cinc anys

A comarques gironines abaixen la persiana un promig de 100
autònoms cada mes ,sent els mesos més “cruels” el gener ,febrer i
març, durant aquests anys, des del 2008 fins ara .
Les comarques amb més destrucció de treballadors/es autònoms son
la Selva i Baix Empordà ,mentre que la que menys ha perdut és el
Gironés
Autonoms a Girona :
Any 2008 64392 
 
Any 2013 58591 
 DIFERENCIA DE 5801 treballadors autònoms ,en els darrers 5 anys.
 
El sectors de la construcció i l agricultura són els de caiguda neta , essent la
construcció on s’ha perdut més treballadors autònoms a totes les comarques ,
en el sector serveis i industria son rotatius i es juga amb el “fals autònoms “.
Un fet especial és que en el sector serveis, hi ha una comarca on augmenten
els treballadors /es autònoms és en el Gironés .
Sabent que els treballadors autònoms representen un 20 % dels
treballadors /es de les nostres comarques i que hi ha un sentit
molt interioritzat de l’emprenedoria, la UGT de comarques gironines
implanta un nou servei d’assessorament continuat als treballadors
autònoms , amb servei d’un tècnic/a diària per poder solventar
dubtes o contratemps, així com per poder iniciar l’ aventura de
l’emprenedoria a qualsevol persona de les nostres comarques .
Aquests punt d’informació i assessorament és amb la CTAC –
confederació de trebalaldors Autònoms de Catalunya .
En ell , donem informació dels programes Catalunya Emprén de
la Generalitat i del Consolida’t.
Sector dels treballldors autònoms actual de
comarques gironines
Per comarques :
Baix Empordà de 12193/10696 pèrdua de 13% .
La construcció ha destruit un 35 % de treballadors autonoms
En serveis només un 2%.
Alt Empordà de 13167 / 11878 pèrdua de 10 %
La construcció ha destruit un 27 % i l agricultura un 20 %.
Garrotxa de 5067 /4718 pèrdua pèrdua d’un 7 % .
La construcció un 17%.
Gironés de 13422/13213 pèrdua de 1,6 %
En sector serveis han augmentat un 3,7 % i la construcció s’ha perdut 32,7 %
i la industria ha augmentat un 17 % .
Ripollés de 2453/2198 pèrdua de 10,3 %
La Selva de 13118/ 11275 pèrdua de 14%
En sector serveis ha disminuit un 5,4 % i la construcció ha perdut un 42 % .

ctac
Imatge de la sessió informativa a càrrec de la CTAC sobre emprenadoria

Deixa un comentari

Top