ACORD DE JUNTA DE GOVERN DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

En el que es condemna la dictadura franquista i es demana la nul·litat del judici del president Companys i de la resta de processos contra els represaliats.

I.- Prenent en consideració l’article 54 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,

II.- Atès el que estableix la Llei 13/2007, de 30 d’octubre, del Memorial Democràtic, aprovada pel Parlament de Catalunya, i atès el Pla Director del Memorial Democràtic, aprovat per la Junta de Govern d’aquesta institució, que estableixen com a missió del Memorial Democràtic la recuperació, commemoració i el foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980), en concret, la Segona República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil i les víctimes per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió, l’exili i la deportació.
Així com recuperar la memòria de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura catalanes, dels valors i les accions en favor de les llibertats i contra la dictadura franquista, així com del període que va de la transició a la democràcia fins a les primeres eleccions al Parlament de Catalunya i posar en el centre la dignitat de la persona i el respecte pels drets humans, perquè la barbàrie no es torni a repetir, ni aquí ni enlloc. I estableixen com a eixos programàtics prioritaris de la institució la pluralitat de memòries, l’esclariment de la veritat i la reparació moral i simbòlica, tot posant en el centre els valors democràtics; ateses les notables insuficiències en polítiques públiques de memòria de l’Estat espanyol assenyalades per diversos organismes nacionals i internacionals, molt particularment en relació amb el que és avui objecte d’aquest acord de Junta de Govern del Memorial Democràtic,

III.- Atès l’informe del Relator Especial de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) sobre la promoció de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició (A/HRC/27/56/Add) de data 22 de juliol del 2014, informe presentat davant l’Assemblea
General de l’ONU, després de la seva visita oficial a Catalunya en el marc de la seva visita a Espanya del 21 de gener al 3 de febrer de 2014;

IV.- Ateses les nombroses resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya en matèria de memòria democràtica, i en als tres punts als quals fa referència el present acord de Junta de Govern: a) resolució 359/VI del 13/12/2000 sobre la condemna als responsables dels crims, persecució i barbàrie comesos per la dictadura franquista; b) resolució 79/III del 21/6/1989, resolució 140/III del 26/6/1990, resolució 1205/VI del 6/3/2002, resolució 301/VIII del 2/10/2008, resolució 718/IX del 12/7/2012 i resolució 237/X del 26/6/2013 sobre nul·litat del judici i condemna a mort del president Companys i altres processos judicials o administratius de persecució contra innumerables persones per raons polítiques i ideològiques, i c) resolució 979/X del 11/3/2015 sobre reconeixement a persones i organitzacions que van protagonitzar la lluita per les llibertats i la democràcia, i actes que permetin explicar les conseqüències de la dictadura franquista, entre moltes altres.

V.- Atès que, des de la seva creació, el Memorial Democràtic ha desenvolupat polítiques públiques de memòria i reparació moral i simbòlica, i que enguany la seva actuació prioritza dos eixos principals: d’una banda, els fets relatius a l’ocupació de Catalunya per l’exèrcit franquista, així com el consegüent exili de centenars de milers de persones, de les institucions catalanes i de la Generalitat de Catalunya encapçalada pel mateix president de la Generalitat a través dels Pirineus –incloent-hi el Consell de Guerra Sumaríssim que va condemnar a mort el president Companys i la seva posterior execució, ara fa setanta-cinc anys–, que marcà una divisió entre vencedors i vençuts i va iniciar una dictadura militar que es perllongà fins a la mort del dictador el 20 de novembre de 1975, ara fa quaranta anys, i els seus efectes, fins i tot, més enllà d’aquesta data; i de l’altra, una aproximació aprofundida a una mirada catalana sobre el període transicional al sistema democràtic actual a partir del projecte “Catalunya en transició 1971-1980”;

VI.- Atès que durant el mes d’octubre d’aquest any 2015 es compleix el 75è aniversari de l’afusellament del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover;

VII.- Atès que el mes de novembre d’enguany s’escau el 40è aniversari de la mort del general Francisco Franco Bahamonde;

VIII.- Decidits a seguir desvelant, difonent i assumint sense ressentiments les ombres del passat i a no oblidar els abusos del passat contra les persones i els atacs contra la llengua, la cultura i les institucions catalanes, així com compromesos a continuar honorant la vida i a fer memòria com les accions més efectives orientades a la no repetició de fets que ocupen un lloc
destacat en la nostra memòria individual i col·lectiva.

LA JUNTA DE GOVERN DEL MEMORIAL DEMOCRÀTIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA ACORDA

Primer.- RECONEIXEMENT PÚBLIC ALS QUE VAN TREBALLAR I TREBALLEN PER LA DEMOCRÀCIA: es reconeixen públicament aquelles persones, organitzacions i institucions que van actuar –públicament o en clandestinitat, posant en risc la integritat personal i familiar i, en molts casos, fins a morir– enfront de la dictadura franquista per tal d’assolir les llibertats, els drets i un sistema democràtic, així com reconèixer públicament les que han donat i donen el millor d’elles mateixes per millorar la qualitat del sistema democràtic vigent, entre d’altres, mitjançant la memòria i accions diverses orientades a la superació i transformació positiva de ressentiments individuals i col·lectius sobre els abusos del passat, de totes aquelles iniciatives en favor de la vida, les llibertats i el respecte pels drets humans individuals i col·lectius, posant en el centre els valors democràtics orientats a una convivència harmònica entre les persones i els pobles.

Segon.- CONDEMNA POLÍTICA AL GENERAL FRANCO I AL RÈGIM DICTATORIAL: es condemna que el general Francisco Franco arribés a la més alta representació de l’Estat espanyol mitjançant un cop d’Estat que va provocar una sagnant guerra civil. Cal recordar que, com va declarar l’Assemblea General de les Nacions Unides el 12 de sesembre de 1946, el sistema polític que va establir era “pel seu origen, natura, estructura i comportament, un règim feixista, organitzat i establert en bona part a mercè de l’ajut de l’Alemanya nazi de Hitler i de la Itàlia feixista de Mussolini”. Es condemna políticament el general Franco per les accions que va encapçalar i executar en el marc d’un règim dictatorial que es va perllongar durant quasi quaranta anys i que va cometre greus violacions de drets humans1 que, malgrat les nombroses investigacions endegades a tots els àmbits, encara han de ser esclarides de manera global i
encara avui resten pendents d’ésser establertes oficialment per un mecanisme jurisdiccional i/o no jurisdiccional estatal, nacional i/o internacional.

1 Assassinats sistemàtics, desaparicions forçades, execucions “judicials” i extrajudicials, aplicació de la pena de mort contra els identificats com a enemics del règim, consells de guerra il·legals, il·legítims i injustos, inhumació de cossos en fosses comunes, camps de concentració, camps d’extermini i altres
centres de privació de llibertat, mà d’obra captiva dedicada als treballs forçats, trasllat de restes humanes sense consentiment dels familiars al Valle de los Caídos, apropiació i saqueig de propietats,diners, documents i altres béns a particulars, entitats i organitzacions socials, ens municipals i locals, així com a la mateixa Generalitat de Catalunya, tortures, persecució de la llengua i la cultura catalanes, entre altres atacs contra els drets i les llibertats.

Tercer.- PETICIÓ DE NUL·LITAT DEL JUDICI AL PRESIDENT COMPANYS i RESTA DE PROCESSOS, i RESOLUCIONS JUDICIALS i ADMINISTRATIVES: es reclama l’adopció de les accions polítiques, legislatives i jurídiques que s’escaiguin per a la declaració de nul·litat de ple dret i/o el cessament de qualsevol pervivència d’efectes jurídics del judici i condemna a mort del president de la Generalitat Lluís Companys i Jover, així com dels processos penals, civils i/o administratius –i les seves respectives resolucions– endegats per la dictadura franquista contra milers de persones, i adoptar les mesures legals oportunes per rescabalar moralment i recuperar la dignitat de totes les persones que van ser perseguides per raons polítiques i/o ideològiques per part de la dictadura.

Es decideix traslladar aquest acord de Junta de Govern del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, als ciutadans, a l’opinió pública i al Parlament de Catalunya, als efectes oportuns.

Barcelona, 1 d’octubre de 2015

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*