La Reforma Laboral de 2012, amb l’objectiu únic de flexibilitzar encara més les relacions laborals, va canviar el sistema de classificació professional pel grup professional. Des de llavors, els convenis col·lectius han hagut d’adaptar el sistema de classificació als grups.

Cal aclarir que no cal eliminar les categories professionals dels convenis col·lectius, sinó adaptar-les a grups professionals (fent equivalència entre categories i grups, per exemple) i en el cas que no existeixin s’han d’establir nivells i/o divisions amb l’objectiu de què l’adaptació de la classificació professional no s’utilitzi per rebaixar salaris i ampliar funcions.