Signat el nou conveni estatal d’administracions de loteries pels anys 2015 i 2016

administracion_loterias

A la sessió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu Sectorial d’àmbit Estatal del sector d’Administracions de Loteries, celebrada el 22 de juliol de 2015, s’ha signat el nou conveni col·lectiu amb vigència per als anys 2015-2016. Culmina amb la Continua llegint