Signat el nou conveni estatal d’administracions de loteries pels anys 2015 i 2016

administracion_loteriasA la sessió de la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu Sectorial d’àmbit Estatal del sector d’Administracions de Loteries, celebrada el 22 de juliol de 2015, s’ha signat el nou conveni col·lectiu amb vigència per als anys 2015-2016.

Culmina amb la signatura del conveni un procés de negociació que corria perill de bloquejar-se, però que afortunadament les parts han sabut superar, pel que ha estat de rellevant ajuda la recent signatura i publicació de l’III Acord per a l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva (2015-2017) subscrit entre les confederacions sindicals d’UGT i CCOO i les organitzacions empresarials més representatives CEOE i CEPYME (BOE de 20 de juny de 2015).

S’han aconseguit acords sobre matèries de jornada laboral, administrant-se i limitant-se en el conveni la flexibilitat de la mateixa i la seva distribució irregular que la llei concedeix a les empreses, amb una regulació més avançada en la compensació dels dies festius i la consecució dels dos dies de descans setmanal per als supòsits de treball de dilluns a diumenge. Així mateix s’adequa el contingut funcional de la categoria o grup únic professional d’empleat, incorporant funcions que ja es vénen assumint en matèria comercial, però aclarint el seu abast. S’incorpora una nova tipificació d’infracció lleu en el règim disciplinari per l’abús del telèfon mòbil durant la jornada laboral i el temps d’atenció al públic. La remissió a la llei de la regulació en matèria de contractes formatius; així com el manteniment substancial del règim jurídic del menyscapte de diners.

L’increment retributiu definitivament pactat ha estat d’una pujada del 0,90% per al present any 2015 i d’un 1% per al proper any 2016. A aquest efecte s’han tingut en compte les recomanacions contingudes en l’III AENC, superant-se en aquest increment ofert la mitjana del derivat de la pujada salarial mitjana del primer trimestre de 2015 en els convenis col·lectius subscrits en aquest període, que es va xifrar en un 0,69%, sent la mitjana d’increment salarial en revisions del 0,71% i del 0,44% per als nous convenis registrats (Informe de situació de la Negociació Col·lectiva fins a març de 2015 Àrea externa Confederació UGT).

Es tracta en definitiva d’una bona notícia per a les treballadores i treballadors del sector, que veuen consolidar-se el seu conveni col·lectiu estatal sectorial d’Administracions de Loteries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*