La mesa de negociació del conveni de Lidl Supermercats centra el debat en materia econòmica

lidlLa reunió d’ahir, 12 de novembre, de la mesa negociadora del conveni de Lidl s’ha centrat especialment en matèria econòmica. L’empresa després de les nostres rotundes declaracions de la setmana passada, quan les seves propostes econòmiques estaven molt allunyades dels nostres plantejaments, ha proposat aquesta semana  millores econòmiques en els següents termes:

En Salari Base Grup plantegen 7,80 euros/hora per al Grup III, 8,80 i/h per a adjunts a RT i 9,80 i/h. Quant a CPT caixera proposen 1 euro com a complement per cada hora realitzada exercint aquestes funcions i 0,50 euros/hora com a complement de torero. Sempre respectant les condicions al personal que en l’actualitat realitza aquestes funcions, tant caixeres com  toreros. En el que a complements es refereix únicament existirien el de Fred Negatiu i el de Nocturnitat. La resta de complements que s’estan percebent es consolidarien com a salari personal.

Des d’UGT, un dels  objectius principals per  aquest conveni, és la millora salarial de la majoria del personal i amb aquestes condicions encara estem allunyats ja que només es veuria millora de les condicions del 40% dels treballadors del Grup III i només el 28% del total de la plantilla.

En matèria de treball en diumenges i festius, l’empresa proposa que es realitzin en jornada ordinària amb un complement del 40% sobre Salari Base els 12 primers diumenges i/o festius treballats i a partir del 13 el 60% del Salari Base, limitant els diumenges i festius a treballar en el 80% dels autoritzats. Per UGT també en aquesta matèria s’ha d’incrementar la compensació a més de ser voluntari el treball en aquests dies.

En matèria d’Incapacitat Temporal (baixa mèdica) des d’UGT vam seguir mantenint que s’ha de complementar fins al 100% en tots els casos. La proposta de l’empresa ha estat que en la primera baixa es cobri el 100% de la Base de Cotització des del primer dia i en la segona baixa i següents durant el primer mes complementar les prestacions fins al 100% sobre Salari Base de Grup (els tres primers dies no es cobraria res) i a partir del mes el 100% de la Base de Cotització. L’empresa justifica la seva proposta per l’alt índex d’absentisme. Des de la part social i tal com ja ho vam dir a l’empresa la setmana passada, hem insistit que per rebaixar l’absentisme s’hauran de revisar sistemes i càrregues de treball i no penalitzar a les persones que cauen malaltes.

Finalment hem tractat les llicències retribuïdes, exigint a l’empresa que ha de replantejar-se la seva proposta ja que posicionar-se en les Llicències retribuïdes recollides en l’Estatut dels Treballadors està molt lluny de la realitat dels convenis que actualment s’estan aplicant i que haurem de parlar en termes més propers al que actualment es té reconegut.

En definitiva, tot i que l’empresa ha millorat lleument les seves anteriors propostes econòmiques, encara hi ha molt camí que recórrer per poder apropar-nos als objectius essencials que des d’UGT ens hem marcat per aconseguir un bon conveni per tots i totes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*