UGT, CCOO i Turisme de Barcelona signen un compromís en reconeixement del turisme

Turismo-urbanoLes organitzacions sindicals CCOO i UGT i Turisme de Barcelona, consorci público-privat integrat per l’Ajuntament i la Cambra de Comerç de Barcelona, es comprometen a establir un marc de treball bilateral i permanent, amb la finalitat d’avançar cap als següents objectius:

     Liderar l’activitat turística de Barcelona perquè aquesta camini gradualment cap a una major qualitat, sostenible en el temps, amb la finalitat d’incrementar l’aportació de valor que el turisme realitza a la societat.
 Treballar perquè el turisme a la ciutat sigui una activitat econòmica de profit per al conjunt dels barcelonins i de les barcelonines.
 Treballar per assolir nous marcs de diàleg i cooperació entre els sectors empresarials operadors del turisme a la ciutat, els sindicats, els veïns i les seves organitzacions de ciutat i la mateixa Administració de Barcelona.
 Treballar per establir les bases d’un possible “segell de qualitat” per a establiments i serveis turístics, amb paràmetres com, per exemple, compliment de convenis, el reconeixement de la professionalitat, respecte a normes ambientals i de seguretat en el treball, etc.
Les organitzacions signants defensen:
1. Vetllar per la protecció i millora de la qualitat i sostenibilitat dels llocs de treball directes i indirectes que el turisme genera a la capital de Catalunya, més de 120.000 actualment.
2. Incrementar el nombre de llocs de treball que la indústria turística possibilita, directament i indirecta, al conjunt de Barcelona i del país.
3. Propiciar mecanismes que permetin que els beneficis que el turisme genera a la ciutat siguin redistribuïts de manera que arribin al conjunt de la població i contribueixin a mantenir i millorar la personalitat i la imatge de la ciutat i dels seus barris.
4. Dissenyar de manera participada les activitats formatives adequades a les necessitats i demandes del sector, mitjançant la creació d´una taula de treball que faci el seguiment de la impartició, de l’avaluació i de les millores professionals que se’n derivin.
5. Que els fons procedents de les figures impositives que es generin de les activitats turístiques així com d’altres fons econòmics que es puguin activar (fons europeus…), també puguin ser destinats a millorar la formació i qualificació del personal ocupat en turisme i altres activitats econòmiques complementàries del sector.
6. Garantir que el turisme segueixi essent font de riquesa per a Barcelona i els seus habitants i que, conjuntament amb altres activitats econòmiques, contribueixi a generar sinèrgies en el mercat de treball que permetin avançar cap a la plena ocupació a la ciutat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*