Les xifres de la desigualtat salarial al comerç, els transports i l’hostaleria

brecha_salarial_igualdad_UGT_2015Ja fa uns anys que cada 22 de febrer, el Sindicat vol evidenciar que les treballadores tenen retribucions inferiors als treballadors per realitzar la mateixa feina. L’Informe “La igualtat salarial, un objectiu pendent” assenyala que la bretxa salarial a Espanya no ha deixat d’augmentar fins arribar al  24%, la més alta dels últims sis anys.

La remuneració mitjana anual de les treballadores espanyoles és d’19.514,6 euros i la dels treballadors 25.675,2 euros. Les dones guanyen de mitjana 6.160,6 euros menys a l’any que els homes. Això vol dir que aquest any les treballadores van percebre el 76% del salari dels treballadors. O el que és igual, que les dones haurien de treballar 88 dies més a l’any que els homes per cobrar el mateix.

El comerç, on les dones representen més de la meitat de la població treballadora dedicada a aquesta activitat i agrupa el major nombre de dones amb ocupació i assalariades al nostre país, elles tenen un guany mitjà anual que suposa el 73,9% de la retribució mitjana dels treballadors, la qual cosa es tradueix en una diferència de 5.746,6 euros menys. La bretxa salarial es situa en el 26%, dos punts superiors a la mitjana.

En el sector del transport i l’emmagatzematge la presència de dones amb ocupació en el sector és del 19% i concentra un 2% de l’ocupació femenina. La remuneració mitjana de les dones és de 21.844,4 euros anuals i la dels homes 24.022,7 euros que suposen a l’any 2.179 euros menys. Transports és de les branques que registren una bretxa salarial més baixa (9,1%), després d’indústries extractives (7,03%) i per davant de construcció (10,54%). Aquestes activitats tenen en comú que están molt masculinitzades i juntes amb prou feines representen un 3% de l’ocupació femenina.

El sector de l’hostaleria, que dona feina al nostre país a prop del 10% de dones que representen més de la meitat de la població ocupada en el sector, lidera el rànquing de registre dels salaris anuals més baixos: 12.536,3 euros les treballadores i 15.552,5 euros de guany mitjà els treballadors, la qual cosa es tradueix en una diferència salarial de 3.016,2 euros menys a l’any per a les primeres i en una bretxa salarial del 19,4%.

El comerç ha registrat aquest any un descens del salari mig per davant de sectors com el d’activitats immobiliàries i financeres i el d’assegurances. El salari anual ha caigut per a tots dos sexes respecte de l’any anterior (-2,1%), més per als treballadors que per a les treballadores. El resultat en el sector és que la bretxa s’estreny, però no com a conseqüència d’una recuperació dels salaris de les treballadores, només perquè han empitjorat més les condicions salarials dels treballadors. De fet en els darrers sis anys, únicament s’ha rebaixat la bretxa salarial quan la caiguda del salari masculí ha estat superior al femení.

En transports s’ha mantingut pràcticament igual el salari mitjà anual dels treballadors i s’ha produït una lleugera millora de les retribucions de les treballadores (1%), que ha suposat una reducció de la bretxa salarial en un punt. La bretxa torna a situar-se en nivells de 2011 i encara que va patir un lleuger repunt en 2012 com a conseqüència d’una caiguda de les retribucions que van percebre les treballadores aquest any i un augment de les retribucions dels treballadors, ha anat descendint gradualment des del 2008.

A l’hostaleria s’ha produït una caiguda del salari mitjà anual a costa de les treballadores. A diferència de l’any anterior, el salari masculí encara que lleument, ha millorat i el de les treballadores ha empitjorat (-1,24%). La conseqüència és que la bretxa salarial en hostaleria augmenta més d’un punt percentual en un any.

L’ocupació és una altra de les variables que influeixen en el nivell salarial. Destaca que les treballadores dels serveis de restauració i comerç, que és on treballen un major número de dones, ha estat la tercera ocupació menys remunerada per a les dones amb 13.397,52 euros de mitjana -per davant de peons de l’agricultura, pesca, construcció,  i treballadors no qualificats en serveis (excepte transports) amb 13.245,8 euros i 11.315,44 euros respectivament-.

Les dades reflecteixen l’existència generalitzada de bretxa salarial, independentment de la branca d’activitat i ocupació. Les treballadores tenen un salari inferior al dels treballadors i com a conseqüència de la segregació laboral, participen majoritàriament en activitats pitjor retribuïdes per la seva inferior valoració en termes econòmics, concentren un volum molt important de treballadores amb jornada a temps parcial, com al comerç i l’hostaleria, i suporten diferències retributives més acusades.

Per contra, en sectors masculinitzats, la bretxa salarial que suporten és menor.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*