Els treballadors del sector d’Ortopèdies tindran una pujada salarial del 3,4% aquest any

ortopedia16032019El 15 març de 2016 s’ha publicat al BOE el primer Conveni Estatal d’Ortopèdies i Ajudes Tècniques. La negociació s’ha allargat més de tres anys a causa de les complicacions que al llarg de la negociació han anat sorgint, però finalment s’ha signat un acord que beneficia els treballadors i les treballadores del sector. A aquest sector se li aplicava l’antic conveni interprovincial per a les empreses de detallistes de drogueria, perfumeria, ortopèdies i annexos. Però aquest conveni no reflectia la realitat de les característiques pròpies del sector de les ortopèdies. Després de tres llargs anys de dura negociació hem aconseguit plasmar aquesta realitat incloent els llocs de treball referents del sector, com el de Tècnic Ortoprotèsic, Oficials de Taller, Oficial i Auxiliar d’Ortopèdies, atenent així a les funcions pròpies dels llocs de treball, adaptant-los a les certificacions professionals actuals.

El conveni té una vigència de tres anys (2015-2017) d’aplicació en tot el conjunt de l’estat, mantenint fins a l’entrada en vigor l’anterior conveni interprovincial, pels treballadors que fos aplicable i establint una clàusula de pròrroga del mateix.

Els convenis provincials que passen a estar afectats pel conveni estatal entraran en vigor de forma gradual en funció de la vigència dels convenis aplicables d’àmbit inferior evitant així els problemes de concurrència.

Les qüestions a destacar del text del primer Conveni Estatal per a les empreses d’Ortopèdies i Ajudes Tècniques són les següents:

1. Regulació del règim aplicable a les condicions més beneficioses establertes a nivell d’empresa o que provinguin de convenis provincials o autonòmics d’aplicació.

2. Compromís d’ocupació estable adaptada a la realitat sectorial: empreses de més de quinze treballadors, excepcions en cas de crisi empresarial i/o de noves obertures.

3. Jornada laboral anual, 1792 hores considerant-se el temps d’entrepà en jornades continuades no recuperable.

4. Unificació del capítol de Llicències retribuïdes que substitueix a tots els convenis provincials que deixaran de resultar d’aplicació.

5. Regulació dels drets de conciliació de la vida laboral i familiar establerts legalment.

6. Estructura salarial unificada en el conjunt de l’Estat.

a. Increments salarials:

I. 2012-2014: es mantenen les taules salarials aplicades.

II. 2015: des d’1 de gener de 2015, 3, 4 % d’increment salarial aplicable a salari basi i complement ad personam, amb termini de pagament d’endarreriments.

III. 2016: 1 %

IV. 2017: 1,2 %

V. Aplicació de la clàusula de revisió salarial per als anys 2016 i 2017 amb la diferència de la suma de l’increment de tots dos anys (2,20%) amb la suma dels índexs de preus al consum de tots dos anys.

7. Complement Salarial Homogeneïtzació: per a futures contractacions en determinades províncies i llocs de manera que així no perden salari en cas que sigui superior al nou àmbit estatal.

8. Creació de complement salarial de Tècnic Garant.

9. Regulació precisa dels mètodes de conversió de nòmines, reclassificació i regles de compensació i absorció.

10. Complement Incapacitat Temporal: es manté el 100 % en cas d’accident, malaltia professional i en cas de malaltia comuna es complementarà el 85 % de la base reguladora en tots dos casos des del primer dia de la baixa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*