La UGT de Catalunya denuncia l’explotació laboral de les empreses multiserveis amb la campanya “A igual treball, igual sou”

igual treball igual souEls treballadors contractats per aquestes empreses poden arribar a cobrar gairebé la meitat tot i fer moltes més hores que si se’ls apliqués el conveni sectorial corresponent. La UGT de Catalunya ha endegat la campanya “A igual treball, igual sou”, per denunciar el frau i l’explotació laboral que representen les empreses multiserveis, així com alguns casos de Cooperatives de Treball Associat i els falsos autònoms.

Les empreses multiserveis (EMS), també anomenades empreses de serveis integrals, són aquelles que ofereixen tots els serveis que les seves empreses clients els hi demanden. Són empreses que no tenen una activitat principal com a tal. El seu objecte social és la prestació de serveis auxiliars i per a terceres empreses. El ventall de serveis que poden arribar a oferir és molt ampli i els més comuns són la neteja, la seguretat, el manteniment, l’hostaleria, el transport…

En són alguns exemples Randstad Project Services (ocupa més de 28.000 persones a tot l’Estat), ISS Outsourcing (30.000), Grupo Constant Servicios (més de 3.000 treballadors) i CTC Externalización (4.000).

Aquest tipus d’empreses regulen les condicions laborals mitjançant convenis propis d’empresa amb condicions laborals i sous mínims, evitant l’aplicació dels convenis col·lectius sectorials. La contractació d’empreses multiserveis suposa per a l’empresa usuària una reducció de costos de l’activitat; això sí, a costa d’una major desregularització de les relacions laborals, empitjorant i precaritzant les condicions laborals i salarials de les persones treballadores que presten serveis a traves d’aquestes empreses.

Com és ja habitual, la reforma laboral de 2012 ha agreujat la situació, ja que consolida la prioritat aplicativa del conveni d’empresa per sobre del conveni sectorial, tot obrint la porta a l’ús massiu i abusiu de convenis d’empresa (com els de les multiserveis) que apliquen el salari mínim interprofessional i l’Estatut dels Treballadors.

Les empreses multiserveis actuen en la majoria del casos com a ETT, ja que posen a disposició de l’empresa usuària a treballadors i treballadores que poden operar en qualsevol àmbit de l’empresa. De fet, moltes de les empreses multiserveis són propietat d’ETT. Es donen casos d’empreses principals que contracten a una ETT que a la vegada contracta a una empresa multiservei que moltes vegades és propietat de la pròpia ETT.

Per tant, en la contractació de treballadors a través d’EMS existeix un tracte desigual no justificat per a treballs del mateix valor, fet que va en contra de l’establert a l’article 23.2 de la Declaració Universal de Drets. Els casos reals estudiats demostren que els sous i les jornades, entre d’altres condicions laborals, de les EMS són molt pitjors que les condiciones regulades pel conveni marc de referència, com mostren els següents exemples:

Les cambreres de pis contractades per EMS cobren gairebé la meitat (més de 600 euros menys) tot i treballar un 0,5% més que si se’ls apliqués el Conveni d’Hostaleria i Turisme de Catalunya.

Els mossos de magatzem d’empreses multiserveis de la província de Barcelona cobren un 45% menys (6.003,13 euros bruts anuals), encara que treballen gairebé 60 hores més a l’any que si se’ls apliqués el Conveni de Transport de Mercaderies per Carretera i Logística de Barcelona. A Tarragona, els mossos de magatzem d’empreses multiserveis, treballant 5 hores més a l’any, cobren gairebé un 50% menys que al Conveni de Transport de Mercaderies per Carretera i Logística de Tarragona.

El personal de manteniment i muntatge de les empreses multiserveis de Tarragona, cobren entre un 39% i un 45% menys (entre 521 i 568 euros bruts anuals) tot i que treballen 62 hores més a l’any que el que estipula el Conveni del Metall de la província de Tarragona.

El personal contractat per empreses multiserveis per oferir serveis al sector de pasta, paper i cartó guanyen la meitat del sou i treballen 62 hores més a l’any que el que marca el Conveni Estatal sectorial.

Ja fa temps que aquest tipus d’empreses han irromput en el nostre mercat de treball i la UGT ha intentat frenar els efectes col·laterals de l’ús abusiu i massiu que se’n fa de les EMS a través de la impugnació dels convenis col·lectius d’aquestes empreses, la denúncia davant la Inspecció de Treball per possibles cessions il·legals i la negociació de clàusules per obligar les empreses a aplicar els convenis col·lectius sectorials de l’activitat externalitzada.

A partir d’ara, les nostres exigències van encaminades a millorar la regulació de l’externalització i la subcontractació per dues vies d’actuació, les meses de negociació col·lectiva i l’Estatut dels Treballadors, amb canvis encaminats a l’obtenció de la paritat de tracte entre l’EMS i l’empresa contractant, de manera que el conveni d’aplicació sigui el de l’empresa contractant (si és més favorable) amb independència de l’existència o no de conveni d’empresa a l’empresa multiservei. En definitiva, a igual treball, igual sou.

A més, el nostre sindicat farà accions directes davant de les empreses que explotin els treballadors d’aquesta manera per tal de visualitzar-les i sensibilitzar la societat.

 En aquest enllaç trobareu l’informe complert sobre les EMS, on també s’explica el cas particular de les Cooperatives de Treball Associat, figura que moltes empreses del sector carni de Lleida o Girona estan utilitzant de manera fraudulenta, creant cooperatives amb falsos autònoms a qui s’explota laboralment. I també el cas dels falsos autònoms del sector de les telecomunicacions: l’empresa contractada per Telefónica Movistar subcontrata a la seva vegada treballadors com a falsos autònoms perquè realitzin les tasques pròpies del sector de telecomunicacions, incorrent en la majoria de casos en cessió il·legal de treballadors.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*