El TSJC declara vigent el conveni del transport de mercaderies per carretera de Girona

carreterasLa Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha  estimat la demanda interposada per la UGT de Catalunya i CCOO contra la  patronal ASETRANS i ha declarat vigent el Conveni Col·lectiu de Treball de Tracció  Mecànica i Logística de la Província de Girona 2010 – 2011 fins a la finalització dels treballs de la comissió negociadora prevista en la disposició addicional quarta.

En aquesta disposició s’estableix que: “Les dues  parts consideren oportuna la creació d’una comissió de treball amb la  finalitat d’estudiar i desenvolupar els temes recollits en el present conveni  i que puguin afectar al mateix en funció de la possible publicació de nous  aspectes normatius. Mentre aquesta comissió no es pronunciï, es mantindran  els sistemes que regien anteriorment”.

Aquest conveni emparava originàriament més de 5.000 treballadors i  treballadores. Però són molts els que a partir del dia 8 de juliol  de 2013 –moment en què, segons la patronal, va finalitzar la  ultraactivitat del conveni, com a conseqüència de la reforma laboral del PP-   van deixar d’estar emparats pel conveni col·lectiu sectorial i van passar a  regir les seves relacions laborals pel II Acord General de Mercaderies, que  redueix de manera substancial les seves condicions laborals, socials i  salarials.

Amb aquesta sentència, les nombroses empreses que han  modificat les condicions laborals dels seus treballadors hauran de restablir  tot el que han deixat d’abonar i continuar aplicant les condicions  marcades en el conveni col·lectiu.

  Després de reiterats intents de negociació sense efecte amb una patronal  intransigent i retrògrada, i de nombroses mobilitzacions en defensa del  conveni col·lectiu, una vegada més queda clar que teníem raó i que els  treballadors i treballadores del sector del transport de mercaderies i  logística de la província de Girona estan emparats per un conveni col·lectiu  sectorial vigent. Al gener, el TSJC ja va declarar vigent el Conveni Col·lectiu del  sector de transport de mercaderies per carretera i logística de la província  de Barcelona 2007-2010

La resolució no és ferma i es pot interposar recurs de  cassació contra ella.

 http://www.ugt-cat.net/subdominis/premsa/sentencia_Mercancias_Girona.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*