Reunió del Comitè pel Diàleg Social Europeu al Sector de les Telecomunicacions

 telecomunicacionesEl passat 25 de març es va celebrar a Brussel·les una nova reunió del Comitè per al Diàleg Social Europeu al Sector de les Telecomunicacions. Els principals temes abordats van ser els següents:
Declaració conjunta sobre la Igualtat de Gènere.

Una vegada signada la declaració final, tant operadors com  sindicats es comprometen a difondre-la tant en els òrgans de Direcció de les diferents organitzacions com fer-les arribar a tots els treballadors i les treballadores de Europa. A més de la seva difusió, totes les parts es comprometen a seguir aprofundint en mesures de més impacte.

Programa de treball 2014-2015

Un cop finalitzat el programa de treball, és necessari planificar un nou llistat de tasques pels propers dos exercicis, tal com estipula la CE, que es qui subvenciona, de fet,  la celebració d’aquestes trobades.

La portaveu de ETNO cita una sèrie d’assumptes que considera que el Comitè ha d’abordar paritàriament en els dos propers anys, posant l’accent principalment en la necessitat que totes les parts implicades presentin idees de bones pràctiques a Europa en l’entorn laboral dels operadors de telecomunicacions.

Responent a la crida, UGT ha proposat les següents iniciatives:

– L’estudi de la figura del Professor-Col·laborador com a eina per a la millora de la qualitat de la formació en les empreses de telecomunicacions europees, explicant l’acord sobre aquesta figura vigent en diverses empreses del Grup Telefónica a Espanya. De manera unànime s’aprova incloure aquesta iniciativa al programa de treball, mostrant-se especialment interessades diverses operadores centreeuropees.

– Analitzar la situació del Teletreball dins de les nostres operadores, fent partíceps a la resta de sindicats europeus de la situació d’aquesta forma d’organització del treball en les empreses del Sector a Espanya, compartint la nostra experiència sobre aquest tema per buscar un possible acord europeu en aquesta matèria. La idea té una gran acollida, per la qual cosa s’acorda incloure-la com aspecte a tractar.

– Posar en comú les normes sobre assetjament laboral i sexual existents en el nostre Sector per explorar possibles acords consensuats entre patronal i sindicats, aplicables, de nou, a les operadores associades a ETNO. La idea es rep també de forma positiva, sobretot pels països de l’est.

– Finalment, es proposa incloure un nou contingut al programa, denominat Qualitat del Servei i Qualitat del Treball. UGT exposa que hem d’entendre la Qualitat del Servei en clau d’inversió, ja que oferir serveis de qualitat suposa crear ocupació d’alt valor afegit, i d’altra banda, el vessant que suposa fidelitzar el client amb un bon servei d’atenció personalitzat i qualificat, aspecte aquest últim sobre el qual mostren molt interès les operadores presents. L’oferiment és interpretat per diverses organitzacions sindicals com un bon fòrum per estudiar la problemàtica dels call-center, que mentre aporten bona qualitat del servei al client, tenen una pèssima qualitat del treball, amb altes dosis d’estrès i riscos psicosocials afegits. Davant el consens, s’opta per afegir la proposta al calendari de reunions.

Presentació d’Orange sobre Seguretat i Salut en la Qualitat de Vida

Els representants d’Orange fan una extensa descripció del seu programa per a la millora de la qualitat de vida de la seva plantilla a França. Com a qüestió de context, cal recordar la problemàtica que viu l’operadora al seu país d’origen.

El seu programa de RRHH se centra sobretot en l’anàlisi dels riscos psicosocials als quals s’exposa la plantilla d’Orange a França, fortament condicionats per les contínues i simultànies mobilitats geogràfiques i funcionals de les quals són objecte.

Per intentar frenar aquesta problemàtica, Orange fa gala d’un Contracte Social dirigit per un Comitè Nacional sobre prevenció de riscos, un ens paritari que ha realitzat una enquesta dirigida a uns 6.000 treballadors, dels quals va respondre un 80%.

Arran dels resultats d’aquesta enquesta, Orange ha instaurat la figura de la Cobertura de Vacant, que prioritza els trasllats voluntaris abans de realitzar moviments forçosos.

També s’ha creat un servei extern format per psicòlegs i psiquiatres, perquè ajudin a les persones en situació de trasllat, el qual disposa d’una línia d’assistència telefònica oberta 24 hores al dia.

Paral·lelament, mostren un pla per a treballs en altura en els pals de telefonia, amb un protocol de treball quan es realitzen tasques amb escales.

Com es pot observar, les propostes de Orange, encara que noves per a molts sindicats presents a la reunió, estan àmpliament superades i assimilades en moltes empreses radicades a Espanya, fins i tot, pel cas concret de Telefònica Espanya i Telefónica Mòbils, amb una alta implicació i vigilància sindical, gràcies als acords de no mobilitat geogràfica aconseguits per UGT en la negociacions col·lectives.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*