Nova reunió de seguiment del Pla d’Igualtat del Grup Vips

vips_8El 27 de novembre, a Madrid, ha tingut lloc una nova reunió de la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat del Grup Vips. En aquesta reunió s’ha continuat amb el treball realitzat en els últims mesos, d’avaluació final de cadascun dels apartats del Pla.

Hem abordat els apartats de Salut Laboral i Violència de gènere. Les qüestions més importants acordades són les següents:
• Donat l’acord general en què es difonguin les normes de protecció de l’embaràs hem proposat a l’empresa que dins de tots els qüestionaris d’inspecció de seguretat i salut s’inclogui la pregunta als equips de gerència sobre si coneixen aquestes directrius. L’empresa valorarà estendre aquesta pregunta a tots els qüestionaris ja que, actualment, es fa en Starbucks.
• Sol·licitem a l’empresa que s’aportin les dades de sinistralitat desglossats per sexe ja que notem una incidència major d’algun dels sexes en la sinistralitat segons l’àrea funcional.
• S’acorda amb l’empresa que la part sindical intentarà consensuar un protocol especific per a casos d’assetjament sexual i per raó de sexe, per presentar-ho com a proposta a l’empresa.
• Quant a la difusió dels drets relacionats amb l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, així com els relatius a violència de gènere, l’empresa informa que es farà mitjançant campanyes especifiques a la web del Club de l’Empleat.
• L’empresa presenta la informació sobre protocols d’assetjament oberts i la seva resolució, així com els casos de violència de gènere on ha aplicat algun tipus de mesura de protecció de la víctima.
S’acorda que en la propera reunió del 16 de desembre es revisaran els apartats de Retribució i Comunicació

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*