Lidl inicia un procés de negociació per un conveni a nivell estatal

lidlTal com estava previst, la direcció de Lidl ha iniciat els primers contactes amb les representacions sindicals majoritàries en el si de l’empresa amb la finalitat d’iniciar un procés de negociació d’un conveni col·lectiu estatal per al conjunt de la companyia.

En aquest sentit, durant els dies 26 i 27 hem celebrat a Barcelona la primera reunió entre la direcció de Lidl i les representacions sindicals d’UGT i CCOO, i en la mateixa, l’empresa ha presentat els seus plantejaments per negociar un conveni d’empresa que afectaria a la totalitat de la plantilla, i que té com  objectiu l’homogeneïtzació de condicions per poder abordar el procés de creixement que l’empresa preveu realitzar en els propers anys. Segons les seves paraules es tractaria d’un conveni amb perspectives de millora de condicions en línies generals.

Per part de la nostra representació hem deixat clara la nostra voluntat de  defensa de les condicions del conjunt dels treballadors i les treballadores i en conseqüència i amb aquest objectiu abordarem aquest nou procés de negociació. És per això que hem deixat constància que el nostre punt de partida són les actuals condicions del conjunt de la plantilla.

Per la seva banda, la direcció de l’empresa ens ha fet lliurament d’un primer esborrany sobre determinades matèries del futur conveni,  com la classificació professional, contractació, temps de treball en el qual contempla descans setmanal, horaris de treball i vacances, entre d’altres.

En els plantejaments de l’empresa detectem moltes similituds amb l’actual regulació en aquestes matèries  per al sector de grans magatzems, en aquest sentit coincideixen en classificació amb la presentació del grup d’inici, la desaparició de les àrees funcionals, i la desaparició de la definició dels llocs de treball. Quant a la jornada plantegen una jornada anual de dilluns a diumenge de 1826 hores en mitjana de 40 hores setmanals. En descans setmanal plantegen el gaudi de dos dies de mitjana en comput anual. En vacances plantegen 30 dies naturals. I en matèria de distribució de la jornada plantegen una forta flexibilitat de la mateixa per la via de la desregularització en els termes que avui la legislació podria permetre’ls.

La nostra representació sindical hem presentat una proposta en matèria de classificació professional, que la basem en tres àrees funcionals i tres grups professionals amb la definició de les tasques de cada lloc de treball de cadascun dels grups professionals, així mateix hem plantejat la regulació de la mobilitat funcional de manera que  garanteixi els efectes econòmics en cas de treballs de diferent lloc i en conseqüència volem una classificació que reflecteixi la realitat de l’empresa, però que sigui garantia no solament de la professionalitat sinó de les condicions econòmiques de cada lloc de treball.

Quant al període de prova i davant del plantejat per l’empresa, des del nostre punt de vista amb una durada de quinze dies per als contractes del personal base ens sembla adequat i no els sis mesos que ha plantejat l’empresa.

En matèria de jornada hem plantejat una jornada anual que és la mitjana de la qual ara es realitza a les diferents províncies, i que són 1790 hores, que es distribueixi en 224 dies a l’any, que com sabeu resulta de restar de l’any les vacances, els descansos setmanals i els festius anuals, en matèria de descans setmanal plantegem dos dies setmanals rotatius i consecutius allí on les obertures comercials ho permetin. En vacances hem plantejat 32 dies naturals i que els mateixos puguin distribuir-se en dos períodes, amb la creació d’una borsa de vacances en cas de no poder gaudir-se en els termes que es poguessin pactar.

En conclusió, aquestes han estat les qüestions mes destacades d’aquest primer contacte amb la direcció de Lidl, i que tindrà la seva continuació el proper dia 4 de febrer amb la constitució formal de la mesa negociadora, i on traslladarem les propostes que us hem comentat i de les quals us donarem puntual informació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*