UGT denuncia que les cartes enviades a 6 treballadors de IBERIA, amb capacitat limitada pels serveis de prevenció, limiten el seu dret al treball

iberia-ano-2008

A finals de la setmana passada 6 companys de MAD i LPA, amb capacitat limitada pels serveis de prevenció de IBERIA, van rebre una carta personalitzada on se’ls comunicava que en no haver-hi un lloc de treball per ells els concedia Continua llegint