El tribunal suprem dona la raó a UGT i declara vigent el conveni col·lectiu de transport de mercaderies i logística de Barcelona

juicio

Aquesta sentència rebutja novament la limitació de la ultraactivitat dels convenis imposada per la reforma laboral. El Tribunal Suprem ha dictat una sentència en la qual es desestimen els recursos de cassació interposats per les patronals ACET i TRANSCALIT contra Continua llegint