Nova reunió de seguiment del Pla d’Igualtat del Grup Vips

vips_8

El 27 de novembre, a Madrid, ha tingut lloc una nova reunió de la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat del Grup Vips. En aquesta reunió s’ha continuat amb el treball realitzat en els últims mesos, d’avaluació final de cadascun dels apartats Continua llegint