La Generalitat cobreix places, als jutjats, amb personal no qualificat

Darrerament, en els jutjats, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya està utilitzant a persones que no tenen la formació i l’habilitació necessària per a fer les tasques que, per normativa, estan atribuïdes al personal funcionari de l’administració. Continua llegint

La UGT presenta una queixa a la Sindicatura de Greuges per discriminació laboral del personal interí de la Generalitat

La UGT de Catalunya ha presentat aquest matí un escrit de queixa davant la Sindicatura de Greuges per la pròrroga de les mesures de retallada, tan a nivell de salari com de jornada, del personal interí de l’Administració de la Continua llegint