LA UGT DENUNCIA A LA INSPECCIÓ DE TREBALL LES SUBCONTRACTES QUE REALITZA TMB – AUTOBUSOS

Mentre la política de l’empresa és reduir la plantilla externalitzen els serveis de reparació i manteniment de la flota d’autobusos.

La secció sindical de la UGT de Catalunya – Transports de Barcelona ha interposat una denúncia a la Inspecció de Treball en relació a les subcontractes que ha concedit l’empresa en tasques de reparació i manteniment de la flota d’autobusos, per no facilitar informació a la representació legal dels treballadors i les treballadores.

La UGT de Catalunya denuncia la falta de transparència de l’empresa i l’actitud que mostra de donar pas a privatitzacions dels serveis essencials del transport públic.

A més, cal remarcar la importància de la política de l’empresa de reduir la plantilla però, per una altra banda, amplien les subcontractes. Les decisions preses per l’empresa cal analitzar-les i controlar-les ja que suposa una intromissió en les feines que requereixen experiència i professionalitat i que incideixen directament en els usuaris i les usuàries del transports.

 

Los comentarios están cerrados.