La UGT posa en marxa l’ATC, Agrupació de Tècnics i Comandaments

ATC_cat

Les inquietuds generades pel col·lectiu de Tècnics, Comandaments Intermedis-Quadres, Professionals i Directius, van fer que la Comissió Executiva Confederal de la UGT veiés la necessitat de crear les Agrupacions de Tècnics i Comandaments (ATC) en les distintes Federacions i Unions.

Des de la Federació Nacional de Transports Comunicacions i Mar de Catalunya s’ha donat forma a aquest projecte Confederal creant-se l’ATC- FNTCM UGT-CAT.

L’ATC, en la nostra Federació agrupa a tots els afiliats de les categories següents: Comandament Intermedi, Supervisor, Quadre, Tècnic, Cap, Gerent, Director i/o qualsevol altra de funcions similars. Totes aquestes categories, com es pot observar, pertanyen a Tècnics, Comandaments Intermedis-Cuadres, Professionals i Directius, del nostre àmbit, que exerceixen en qualitat d’assalariat, funcions de caràcter predominantment intel·lectual, que impliquen l’aplicació en gran manera de facultats de judici i d’iniciativa pròpia.

L’ATC s’ha constituït amb el fi d’estudiar solucions i proposar alternatives als problemes específics d’aquests treballadors, aconseguint així que aquest col·lectiu tingui el seu propi espai i senti més a prop la defensa dels seus drets. Per aquest motiu, l’ATC es converteix en un nou instrument de suport ofert per la Federació Nacional de Transports Comunicacions i Mar de Catalunya per a tots els Tècnics, Comandaments Intermedis- Quadres, Professionals i Directius.

Val la pena destacar que la Junta de l’ATC s’ha format per un grup de companys pertanyents a distints Sectors de la Federació i està constituïda per Tècnics, Llicenciats, Diplomats, Quadres i Comandaments Intermedis, coneixedors de la problemàtica del col·lectiu.

Un dels objectius principals de l’ATC-FNTCM UGT-CAT és aconseguir establir Marcs Reguladors tant per als treballadors de l’ATC integrats en el Conveni Col·lectiu com per als que per la seva categoria es troben fora de Conveni.

Amb el fi de mantenir informats en afers específics d’interès als treballadors d’aquest col·lectiu, la Junta de l’ATC ha creat una Web informativa que ha estat integrada en la de la Federació Nacional de Transports Comunicacions i Mar de Catalunya:

http://www.ugt-cat.net/webs/CTC/

Com a novetat, dins aquesta Web, hi ha una pestanya de Bústia Anònima, creat a fi que sense necessitat d’identificar-se s’exposin problemes davant la Junta de l’ATC i fins i tot dóna la possibilitat de suggerir possibles solucions. En tot cas, si un membre d’aquest col·lectiu vol identificar- se, també disposa d’una adreça de correu electrònic:

atc-fntcm-cat@catalunya.ugt.org

Salutacions
La Junta de l’ATC- FNTCM UGT-CAT.
Rambla del Raval 29-35, 3aPlanta
atc-fntcm-cat@catalunya.ugt.org

Los comentarios están cerrados.