SEGUIMOS TRABAJANDO

SEGUIMOS TRABAJANDO

La sección sindical de UGT ha seguido trabajando, como siempre, durante todo el verano, y queremos comunicaros que no nos olvidamos de todos los temas que se tienen que trabajar después de la firma del convenio. En breve se volverán a reunir las distintas comisiones de trabajo para poder seguir dando forma a todos los temas que se tienen que tratar (Escogidas, Puntos de relevo, Plan de pensiones, CAP, etc)

En el mes de julio se reunió la Comisión Paritaria llegándose a los siguientes acuerdos de aplicación del Convenio Colectivo:

  • Prima por objetivos – En la nómina del mes de febrero de 2017 se realizará el abono de la prima de objetivos de 2016 desglosada en dos conceptos, uno correspondiente a la consecución de objetivos, y otro para el complemento del absentismo individual.
  • Indicadores prima de objetivos – Los indicadores de la prima de objetivos serán los pactados en el artículo 13 del convenio 2015-19. 200€ en KM Avería, 200€ en Absentismo global (En el cual van a estar incluidos todos los colectivos que forman la plantilla), y 200€ en Absentismo individual.
  • Abono prima de objetivos – Se establece que el abono será proporcional al grado de consecución de cada indicador. Estableciendo el índice de KM Avería en 3500 y el índice de Absentismo global en el 8.00%. A día de hoy los indicadores acumulados son: 3943 en KM Avería (Lo que significa que se está cumpliendo el objetivo y que cobraríamos el 100%), y 8.89% de absentismo global (lo que significa que cobraríamos la ponderación de este objetivo, o sea el 83.25%).
  • Conductores a tiempo parcial – Se acuerda que el personal de conducción a tiempo parcial con contrato indefinido, que lo solicite, pasará a jornada completa.
  • Varios – También se acuerda tratar en la comisión de explotación, los aspectos normativos que afectan al conductor a tiempo parcial.
  • Escogidas –  Se establece que en el mes de septiembre se realizará reunión de esta comisión para determinar los colectivos que tendrán normativa de escogida (Técnicos polivalentes, Agentes de centro, etc.)

 

 

 

L’assessorament laboral i l’acció sindical en UGT

 

Una de les principals tasques que realitzen les persones que conformen el sindicat és ajudar directament els treballadors i les treballadores, de forma personal, allà on es troben. El món laboral és d’una gran complexitat, està regulat per moltes lleis i normes que s’han de conèixer, i això genera molts dubtes. Els empresaris disposen d’equips de Recursos Humans, bufets d’advocats i consultories que els hi donen suport; els treballadors, no. Per això els sindicalistes rebem moltes consultes i atenem els treballadors als centres de treball -on hi tenim delegats i seccions sindicals-, a les nostres seus arreu del territori i, fins i tot, al nostre entorn personal.

A l’empresa no només resolem dubtes sinó que ens impliquem en els problemes i fem tasques d’acompanyament, mediació i reclamació entre el treballador i l’empresari, ja sigui a través de la negociació o, quan aquesta no és possible, de la mobilització i la pressió. A més, la nostra tasca no es limita a atendre els afiliats i afiliades del sindicat, sinó a tots els treballadors i les treballadores.

El gruix d’aquest assessorament i aquest sindicalisme de proximitat el fan els més de 22.000 delegats i delegades a empreses i els equips tècnics del sindicat a les federacions i al territori de forma directa. Quan els problemes són molt complexes o s’han de judicialitzar, la UGT de Catalunya disposa d’uns Serveis Jurídics que atenen tant els nostres afiliats com els treballadors en general en qualsevol de les vessants del dret (laboral, administratiu, penal, civil…). L’atenció jurídica, de qualitat i homogènia al territori, és un complement de l’acció sindical desenvolupada per la nostra organització.

El 2015, els Serveis Jurídics de la UGT de Catalunya van defensar un total de 6.264 expedients, amb un nivell d’èxit del 82%.

El gruix dels expedients van ser de temàtica laboral, concretament 4.884, que suposen el 77,9% del total. Però també es van defensar casos sobre Seguretat Social (657 expedients, el 10,4%); civil, penal i fiscal (526 expedients, el 8,4%); administratiu (134 expedients, el 2,1%); laboral – col·lectius (36 expedients, el 0,5%); consultes (15, el 0,2%), i informes econòmics (12, el 0,1%).

Los comentarios están cerrados.