Opinió sobre la Mesa d’Universitats del dia 6 de novembre

En relació a l’acord de l’aplicació de l’increment del 0.2%

UGT ha signat tots els acords malgrat que en l’acord sobre increments retributius no compartim el criteri utilitzat per aplicar la pujada addicional del 0,2% la resta sí que és compartida, hem perdut l’oportunitat de millorar el que es va aconseguir a la mesa de la funció publica de la Generalitat, que davant la proposta de la Generalitat d’utilitzar el 0,2% per a plans de pensions, el màxim que van aconseguir la part social, UGT i CCOO, va ser un pagament igual per a gaire bé tots els treballadors.

En l’àmbit universitari, des de les gerències de les universitats com també des de UGT vàrem defensar una aplicació percentual del 0,2 addicional per a tots els treballadors, que hauria millorat l’acord de la Mesa de Funció Pública. És el que ens sembla més just en aquest moment, ja que les retallades salarials s’han produït percentualment i entenem que les recuperacions salarials també han de ser percentuals.

D’altra banda la fórmula del 0,2% lineal, que és l’acord final de la Mesa, pensem que no s’ajusta al que diu *l’article 4 del conveni de PAS L en quant a la forma d’aplicar les pujades salarials, també trenca amb el que històricament s’ha fet en aquest tema.
La quantitat  que percebran els treballadors,  no serà homogènia, ja que cada universitat té un import diferent en funció de les seves masses salarials. S’abonarà amb un nou concepte a nòmina i al no integrar-se en les taules salarials no sabem que passarà amb aquest import en un futur.

Finalment l’aplicació de la fórmula del 0,2% lineal, no ajuda a millorar la situació dels treballadors que menys cobren.

D’avant la impossibilitat  aquest 0,2% fos aplicat de manera percentual vam fer una proposta de distribució diferent que afavorís realment als treballadors amb salaris més baixos i ni les gerències ni el sindicat CCOO la van acceptar. Tampoc van permetre que es votés a la Mesa d’Universitats, les piruetes per no haver de pronunciar-se van estar dignes del circ del sol.

El mateix dia 6 de novembre, com a  tràmit necessari,  es van traslladar els acords presos en la Mesa d’Universitats a les meses del Conveni tant de PAS-Laboral i a la del  PDI-Laboral per a la seva ratificació.

*l’article 4 del conveni de PAS L

article 4.1

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*