RECLAMACIÓ PER INDEMNITZACIÓ DEL PERSONAL LABORAL

RECLAMACIÓ PER INDEMNITZACIÓ DEL PERSONAL LABORAL

Octubre 2016

La Justícia europea exigeix igualar les indemnitzacions dels contractes temporals i fixos

SENTÈNCIA DEL TJUE

La Sentencia del TJUE de 14 de setembre 2016 (Cas C-596/14, de Diego Porras), declara que es contrari al Dret de la Unió Europea la norma espanyola que nega la indemnització als treballadors interins un cop finalitza el seu contracte temporal. La Sentencia ens diu que el treballador temporal que realitzi les mateixes funcions que el substituït, en finalitzar el seu contracte ha de ser indemnitzat en les mateixes condicions que es faria si es tractes d’un treballador fix.

Aquesta important Sentència del TJUE obre la porta a la possibilitat que tots els contractes temporals de personal laboral puguin reclamar la indemnització de l’acomiadament objectiu, en aquest sentit el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ja ha establert la indemnització en 20 dies per any de servei amb el topall d’una anualitat.

Els treballadors temporals podran reclamar una indemnització de 20 dies en finalitzar el seu contracte, i aquells que estiguin en frau de llei (ocupant un lloc fix, malgrat tenir un contracte temporal) poden reclamar fins 33 dies per any treballat.

¿QUINS TREBALLADORS PODEN RECLAMAR?

Tots aquells que tinguin un vincle amb l’Administració de caràcter laboral (contractes temporals, obra i servei, eventual per circumstàncies de la producció, contractes de interinatge laboral sigui la causa que sigui, formació).

¿QUIN ES EL TERMINI PER PLANTEJAR LA RECLAMACIÓ?

El termini a tenir en compte per poder reclamar és el d’un any (termini de prescripció en l’Estatut dels Treballadors). Es podrà reclamar sempre que l’extinció o finalització del vincle laboral s’hagi produït dins de l’any anterior a la data en què es presenti la demanda.

El termini per reclamar, si s’escau, en cas de la notificació actual de rescissió contractual, és de 20 dies hàbils.

¿QUE  PASSA  AMB  ELS  CONTRACTES INTERINS DE FUNCIONARIS?

A diferència del que passa amb els laborals, aquest tema no està resolt de forma expressa pel TJUE. Tanmateix, i amb totes les incerteses, el Gabinet Jurídic d’UGT entén que també es possible plantejar l’aplicació d’aquest criteri als funcionaris interins aplicant el principi de la no discriminació, com va passar en el seu moment amb el tema dels triennis.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*