Signat l’Acord marc per al desenvolupament del Teletreball del PAS. UGT, CCOO i Universitats públiques

ACORD MARC PER AL DESENVOLUPAMENT DEL TELETREBALL DEL PAS A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES CATALANES

COMUNICAT SINDICAL UNITARI UGT I CCOO

Benvolgudes companyes i companys,

La prestació de serveis en la modalitat de Teletreball ha estat inclosa recentment en la legislació laboral, arran de la pressió i de la negociació col·lectiva de CCOO i UGT en l’àmbit estatal.

Després d’una negociació llarga i complexa, CCOO i UGT hem aconseguit signar l’Acord marc per al desenvolupament del teletreball del PAS a les universitats públiques de Catalunya en el marc de la Comissió Negociadora del Teletreball del PAS (delegada de la Mesa d’Universitats).

Aquest Acord representa un avenç important i no és un tema menor perquè garanteix en el nostre sector el dret al teletreball, una eina important per millorar la qualitat de treball i de vida i per contribuir als objectius de sostenibilitat i de cura del medi ambient. UGT i CCOO ho considerem com a un primer pas en l’objectiu de situar les Universitats en el s.XXI, en la seva transformació digital i organitzativa, impulsar una nova cultura del treball que permeti una gestió més flexible basada en el marc de confiança amb les treballadores i els treballadors i garantir el dret de la ciutadania a relacionar-se amb l’administració per mitjans electrònics. D’altra banda, UGT i CCOO considerem que l´ús i l’aprofitament de les noves tecnologies a les universitats públiques ha de permetre avançar en la implantació de noves formes de gestió del temps de treball i de la reforma horària.

Com a representants dels interessos col·lectius ens preocupen aspectes fonamentals: les mesures de seguretat i salut laboral, les situacions excepcionals de teletreball relacionades amb la conciliació́ familiar, l’estat de salut de les persones treballadores, la ciberseguretat, així́ com els criteris i la forma d’establiment del teletreball.

Com a element de garantia, l’Acord inclou una comissió de seguiment, amb participació́ sindical, amb l’objectiu d’adoptar millores i corregir les deficiències que es puguin produir en l’aplicació́ de mesures de teletreball a les Universitats.

És un Acord marc, que caldrà desenvolupar a cada universitat i garanteix, com a mínim:

  • Que el teletreball serà voluntari.
  • Que es podran fer fins a 3 dies setmanals de teletreball (amb la possibilitat de fer, fins i tot, més dies per a situacions singulars).
  • Que, en el termini màxim de 6 mesos, hi haurà una convocatòria oberta de teletreball en cada universitats en la que hi podrà participar el PAS que vulgui.
  • Que hi haurà una Comissió de seguiment i garanties, formada, de manera paritària, per representants sindicals i de gerència, per evitar discrecionalitats o biaixos entre serveis i unitats.
  • Que les universitats han de dotar a les persones teletreballadores de l’equipament necessari per teletreballar i que han de prioritzar les compres d’equipament -ordinadors portàtils- per respondre al major nombre possible de sol·licituds de teletreball.
  • Que les persones teletreballadores tindran els mateixos drets (formació, etc.) que el PAS que treballa presencialment.
  • Que les persones teletreballadores tindran dret a la desconnexió digital.
  • Que l’avaluació de riscos laborals tindrà en compte les riscos específics d’aquesta modalitat de treball (riscos psicosocials, ergonòmics i organitzatius).

És per tot això que CCOO i UGT emplacem a les universitats públiques a posar en marxa, de manera immediata, els mecanismes interns a cada universitat per implementar-lo, al més aviat possible, de manera que les treballadores i els treballadors de la universitats públiques catalanes puguin fer efectiu el dret a prestar els seus serveis en la modalitat del teletreball.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*