UdG Proposta de Programa per la continuitat contractual dels R y C

En data 17 de novembre,  el Vicerectorat de Personal Acadèmic de la UdG  ens presenta una proposta de “Programa per al desenvolupament de la carrera professional del personal investigador doctor amb acreditada capacitat investigadora”,  per tal de possibilitar la continuïtat de la carrera professional dels investigadors (especialment adreçat als R y C).

 Es volen desenvolupar  les categories professionals de:

– DIRECTOR O DIRECTORA D’INVESTIGACIÓ TEMPORAL: Contracte temporal de quatre anys, d’acord amb allò establert en la “Normativa de contractació per obra o servei a càrrec de projectes de recerca i transferència i contractes o convenis” però en relació a projectes d’interès per a la progressiva focalització de la recerca de la UdG.

– DIRECTOR O DIRECTORA D’INVESTIGACIÓ PERMANENT: Contracte indefinit, destinat a investigadors que reuneixin els mèrits de recerca que s’estableixin en cada convocatòria.

 

2 comentaris a “UdG Proposta de Programa per la continuitat contractual dels R y C

  1. la Vicerectora i Rector van convocar al Comitè a una reunió – extra i a banda de les periòdiques amb el Comitè- per presentar-nos aquesta proposta juntament amb els propis afectats.

    Al rebre la convocatòria varem demanar de tractar-ho en la següent reunió mixta Comitè- vicerectorat, i així es va fer

    en aquesta reunió, jo mateixa vaig demanar de tractar la consolidació d’aquest col.lectiu juntament amb tots els altres! dins la Plantilla Teòrica 2015
    i a més, que si es feien figures d’investigació aquestes fosin sense càrrega docent o una càrrega mínima (per no perjudicar en aquest sentit altre PDI-L del Departament o àrees afins)

  2. Si mireu a la plana 8 del document projecte de Llei dels Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015 veureu que posa “Dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad, previsto en el párrafo anterior, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 por ciento del total de plazas que oferte, a la contratación, como personal laboral fijo, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. De las restantes plazas que oferte, cada Universidad podrà destinar una parte de las mismas para el ingreso como profesor contratado doctor, en los términos previstos en el artículo 52 de la citada Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*