Un resum del Real Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre

Un resum del Real Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre

Paga extra
Es tornarà la paga extra i complement específic, etc. Per un import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixat de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extra i més… del mes de desembre de 2012.
El 26,23% s’aplicarà en el cas de tenir les pagues prorratejades en 12 mesos o tenir 15 pagues al 2012.

Assumptes propis
Permís per assumptes propis 6 dies a l’any.
2 dies de permís per assumptes propis en fer el sisè trienni i 1 dia més per cada trienni a partir del 8è

Vacances addicionals per antiguitat
15 anys de servei: Vint-i-tres dies hàbils.
20 anys de servei: Vint-i-quatre dies hàbils.
25 anys de servei: Vint-i-cinc dies hàbils.
30 anys o més de servei: Vint-i-sis dies hàbils.

Tot això pendent de com s’aplica a cada administració

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*