L’AUGMENT DE L’ATUR AL VALLÈS ORIENTAL ES SITUA PER SOBRE DE LA MITJANA CATALANA.

La caiguda de la contractació i de l’afiliació a la seguretat social demostren un cop més l’estacionalitat i la precarietat del nostre mercat de treball

Al Vallès Oriental:

Novament al mes d’agost puja l’atur al Vallès Oriental , amb 627 persones grafic atur agostmés en situació d’atur que al mes anterior (+2,78) i se situa en 23.148 persones.

L’atur també creix a Catalunya, amb 10.072 persones més en situació d’atur que al mes anterior (+2,60%) i se situa en 397.385 persones.  A l’estat espanyol l’atur es situa en 3.382.324 persones, 46.400 persones més (+1,39%) respecte al mes anterior.agost

Els municipis amb augment més significatiu son: Mollet del Vallès 72, La Roca 47 i Parets 75.

L’atur s’incrementa tant entre els homes com entre les dones: 4.738 homes més en situació d’atur (+2,84%), per 5.334 dones més (+2,42%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 13,92% en el cas dels homes (27.721 desocupats menys) i un 8,25% en les dones (20.334 dones aturades menys).

Entre la població treballadora més jove l’atur es redueix lleugerament:

El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 23.623 joves, 56 menys en situació d’atur que al mes anterior (-0,24%). Respecte a l’any passat, el nombre de joves en situació d’atur s’ha reduït en un 6,32%, amb 1.595 joves menys.

L’atur entre la població estrangera desocupada baixa en 992 persones i representa el 17,75% del total de l’atur:

Amb un total de 70.531 persones estrangeres en situació de desocupació, 992 persones menys que el mes anterior (-1,4%), i un 12,9% menys respecte al mateix període de l’any anterior.

Per sectors, l’atur s’incrementa fonamentalment als serveis, amb 9.703 persones més desocupades (+3,62%). L’atur també s’incrementa a la construcció, amb 1.257 persones més (3,41%), i a la indústria, amb 1.067 persones més desocupades (+2,25%). Per contra, es redueix en 1.592 persones entre les persones sense ocupació anterior (-5,99%) i en 363 persones al sector agrari (-4,19%).

Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, en 26.706 persones (-8,78%); a la indústria, en 8.603 persones (-15,05%); a la construcció, en 8.539 persones (-18,29%); entre les persones sense ocupació anterior, en 2.521 persones, (-9,16%), i a l’agricultura, en 1.686 persones (-16,88%).

Baixa la contractació:

El mes d’agost s’han signat un total de 219.884 contractes, 95.343 contractes menys que al mes anterior (-30,25%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona, 74.345 contractes menys que al mes anterior (-32,57%); a Girona, 10.695 contractes menys (-32,97%); a Tarragona, 8.151 contractes menys (-25,04%), i a Lleida, 2.152 contractes menys que al mes anterior (-9,78%).

Comparant  aquestes dades amb les del mes d’agost de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 5,16%, amb 10.796 contractes més, augmentant a totes les províncies.

Baixa la contractació indefinida i també la temporal:

S’han signat 22.581 contractes indefinits, 11.674 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 34,08%. En relació a l’agost de l’any anterior, hi ha 1.751 contractes indefinits més (+8,41%). La contractació indefinida representa el 10,27% del total de la contractació d’aquest mes, 0,31 punts percentuals més que ara fa un any.

S’han signat 197.303 contractes temporals, 83.669 menys que al mes anterior, amb una reducció d’un 29,78%, però 9.045 contractes més que al mateix mes de l’any passat (+4,80%). El 89,73% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 76,68% de la contractació ha estat del sector serveis (168.610 contractes) i el 68,22% del total de la contractació del mes d’agost ha estat temporal i del sector serveis (150.015 contractes).

El 55,14% dels contractes d’aquest mes els han signat homes (121.234 contractes), mentre que les dones han signat el 44,86% del total de la contractació (98.650 contractes).

Cau l’afiliació a la Seguretat Social:

Aquest mes es comptabilitzen 3.294.418 persones afiliades a la Seguretat Social, una reducció de 59.363 persones (-1,77%) respecte al mes de juliol. Respecte al mateix període de l’any anterior, l’afiliació s’incrementa en 119.578 persones (+3,77%).

La taxa de cobertura de prestacions se situa en el 59,63%. Així, 156.354 de les persones registrades a les oficines de treball, el 40,37%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 47,29% del total de les persones que reben una prestació: 109.222 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

El número de persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC que cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res, se situa aquest mes en 265.576 persones. Aquesta xifra representa el 68,57% del total de l’atur registrat.

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

 Com és habitual, el mes d’agost torna a pujar l’atur, després de sis mesos consecutius de descens. Destaquem també la pèrdua de persones afiliades a la seguretat social (-59.363 persones afiliades) i la reducció de la contractació durant aquest mes (-95.343 contractes signats).

Alertem que aquest mes s’ha produït el major increment d’atur (+10.072 persones) d’un mes d’agost des de l’any 2011, quan es va incrementar en 13.779 persones.

També destaquem que, en termes relatius, l’atur a Catalunya ha crescut més (+2,60%) que a l’estat espanyol (+1,39%), i que la contractació indefinida (-34,08%) ha caigut més que la temporal (-29,78%).

L’increment de l’atur es deu fonamentalment al sector dels serveis, d’on prové el 96,34% del total de l’atur del mes, com a efecte del final de la temporada estival. Així els contractes temporals, de curta i molt curta durada, de jornades parcials i salaris més baixos del nostre mercat de treball no ha estat capaç d’absorbir la pèrdua d’ocupació del mes d’agost.

Per una altra banda, el 40,37% de les persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball de la Generalitat continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials, i el 68,57% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res. 

Pel que fa al Vallès Oriental continuem reclamant:

  1. Analitzar amb profunditat les diferents polítics en l’àmbit de l’ocupació que han desenvolupat les administració i adequar-les a la realitat dels aturats. Tenim els perfils dels aturats. Hem de tenir en compte que la realitat del mercat de treball a canviat.
  2. Compromís de totes les administracions per a no contractar empreses multiserveis en el seus concursos públics de contractació.
  3. Impuls de un Pla estratègic comarcal  abans de prendre decisions que afectin el conjunt del territori. Entenem que no s’ha de confondre la planificació estratègica amb la suma de les actuacions estratègiques de cadascun dels membres dels pactes cosa que s’ha fet massa sovint.
  4. L’impuls i la promoció de la FP d’una forma coordinada al Vallès Oriental a curt termini que  ha d’esdevenir un recurs estratègic per sortir d’una forma segura de la crisi econòmica.
  5. Impuls d’un Consell de la FP d’àmbit comarcal que serveixi únicament d’òrgan de coordinació i de posada en comú del conjunt de recursos del sistema formatiu
  6. Coordinar els diferents serveis de promoció econòmica dels ajuntaments i impulsar un servei a nivell comarcal.
  7. Impulsar un Pla de Xoc d’àmbit social a nivell comarcal, per els aturats de llarga durada.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

*