PER SEGON MES CONSECUTIU EL VALLÈS ORIENTAL REDUEIX MENYS L’ATUR PERCENTUALMENT QUE LA RESTA CATALUNYA

Al mes d’abril al Vallès Oriental l’atur s’ha reduït en 562 persones, situant en 27.825 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa una reducció d’un 1,98% respecte al mes anterior i una rebaixa interanual d’un 12,52% amb  persones menys en situació de desocupació respecte al mes d’abril de l’any anterior.

 Pel que fa a l’atur registrat a Catalunya, aquest reduït en 13.868 persones (- 2,77%) respecte al mes de gener i una rebaixa interanual d’un 12,09

Els municipis amb més descens de l’atur son GranATUR MUNICIPISollers -86 Mollet, Lliça d’amunt -41, Cardedeu -39.EVOLUCIO ATUR

Aquest mes totes les províncies catalanes han reduït el número de persones en situació d’atur respecte a l’anterior. Així, a Barcelona, l’atur s’ha reduït en un 2,69% (359.208 persones en situació d’atur, 9.928 persones menys que al mes anterior); Girona, en un 3,61% (44.574 persones aturades, 1.671 persones menys); Lleida, en un 2,27% (25.393 persones en situació d’atur, 591 menys), i Tarragona, en un 2,86% (56.948 persones en situació d’atur, 1.678 menys). Comparant amb el mateix període de ara fa un any, totes les províncies han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 10,64% de Lleida i el 12,43% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït més entre els homes, amb un descens del 3,54% (8.283 homes menys en situació d’atur que al mes anterior), que entre les dones, amb un 2,10% menys d’atur (5.585 dones menys). Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 14,90% entre els homes i un 9,50% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, l’atur disminueix respecte al mes de març. El número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat en 32.193 persones, amb 1.244 joves menys en situació d’atur (-3,72%). Respecte a l’abril de l’any passat, l’atur juvenil s’ha reduït d’un 12,52%.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 97.375 persones en situació de desocupació, el que representa un descens d’un 2,9% respecte al mes anterior (2.928 persones menys), i un descens d’un 11,6% respecte al mateix període de l’any anterior (12.738 persones menys). 53.980 d’aquestes persones procedeixen del sector serveis, 14.562 de la construcció, 7.967 de l’agricultura i 6.422 de la indústria. La població estrangera representa el 20,03% del total de l’atur a Catalunya.

L’atur també s’ha reduït a tot els sectors: als serveis hi ha 9.506 persones menys en situació d’atur (-2,81%); a la construcció, 1.807 persones aturades menys

(-3,44%); a la indústria, 1.710 persones desocupades menys (-2,71%); a l’agricultura, 723 persones menys (-5,27%), i entre les persones sense ocupació anterior, 122 persones menys en situació de desocupació (-0,38%). En termes interanuals, l’atur també s’ha reduït a tots els sectors: un 19,72% a la construcció (12.471 persones menys), un 16,74% a la indústria (12.363 menys), a l’agricultura en un 10,76% (1.569 menys) i entre les persones sense ocupació anterior en un 8% (2.765 persones menys).

En relació a la contractació, al mes d’abril s’han signat un total de 232.941 contractes, 5.128 més que al mes anterior (+2,25%), i 23.434 més que ara fa un any (+11,19%). La contractació s’ha incrementat a Barcelona, 6.110 contractes més que al mes anterior (+3,58%), i a Lleida, 1.220 contractes més (+12,60%). Per contra, la contractació es redueix a Tarragona,  amb 1.544 contractes menys que al mes anterior (-6,21%), i a Girona, amb 658 contractes menys (-2,93%). Respecte l’any anterior, Barcelona incrementa la contractació en un 15,23% amb 23.381 contractes més, i Lleida en un 8,85%, amb 887 contractes més. Girona i Tarragona perden contractació, amb 442 contractes menys (-2,93%) i 392 contractes menys (-1,65%), respectivament.

La contractació indefinida s’ha reduït en 1.100 contractes respecte al mes de març (-3,32%), però s’ha incrementat en relació a l’any anterior, amb 5.288 contractes més (+19,79%). La contractació temporal s’ha incrementat en 6.228 contractes (+3,20%) respecte al mes anterior, i en 18.146 contractes respecte al mateix període d’ara fa un any (+9,93%).

En aquest sentit, la contractació indefinida representa el 13,74% del total de la contractació del mes d’abril (32.010 contractes signats), mentre que la temporal ha estat el 86,26% del total (200.931 contractes).

La contractació s’ha incrementat a tots els sectors: a l’agricultura s’han signat 1.842 contractes més (+58.85%), als serveis 1.541 contractes més (+0,85%) a la indústria 1.422 contractes més (+4,54%) i a la construcció 323 contractes més (+2,92%).

El 67,69% del total de la contractació del mes d’abril han estat contractes temporals del sector serveis (157.683 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, al mes d’abril hi havia 3.123.421 persones afiliades, xifra que representa un increment de 31.191 persones afiliades (+1,01%) respecte al mes de març, i un increment de 109.627 persones (+3,64%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 54,72%. En aquest sentit, 226.419 de les persones registrades a les oficines de treball, un 45,28%, no cobren prestació o subsidi per desocupació. Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 55,22% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 151.068 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

En aquest sentit, 377.487 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res. Aquesta xifra representa el 75,50% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Amb totes aquestes dades i malgrat la reducció de l’atur, des de la UGT de Catalunya no podem fer una valoració positiva. Hem de tenir en compte que abril és un bon mes pel que respecte a l’evolució de l’atur: l’arribada del bon temps, l’increment del turisme i l’inici de les campanyes agràries són factors determinants que augmenten l’ocupació, però la contractació realitzada torna a ser estacional, temporal i precària.

Estem davant un nou mercat de treball, que s’està consolidant, i que es caracteritza per la perpetuació i extensió d’una contractació de més curta durada, parcial, temporal, amb salaris més baixos i amb menys drets laborals i socials.

La pobresa laboral s’està estenent: les persones treballadores cada vegada tenen més dificultat per arribar a final de mes i són més vulnerables; i les persones en situació d’atur estan més desprotegides i compten amb menys recursos.

Amb aquest model de mercat de treball que s’està generant amb la sortida de la crisi, fruit de les reformes laborals imposades, només s’està valorant la quantitat i no la qualitat dels llocs de treball que es creen.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
 • Situar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat com a acció prioritària, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica.
 • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 000 euros.
 • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
 • Desenvolupar polítiques dirigides als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.
 • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.

Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.

El desenvolupament de polítiques de xoc adreçades als grups de població més desafavorits i amb més dificultats d’inserció laboral com les persones joves, les persones que es troben en situació de desocupació de llarga durada, especialment si han esgotat les prestacions, i les persones majors de 45 anys.

Pel que fa al Vallès Oriental:

 1. L’impuls de un nou òrgan de concertació entre els sindicals, les patronals i el Consell Comarcal que impulsi polítiques de creació d’ocupació. Aquest nou òrgan tindria que planificar les següents polítiques:
 • La promoció de la FP d’una forma coordinada al Vallès Oriental a curt termini que ha d’esdevenir un recurs estratègic per sortir d’una forma segura de la crisi econòmica.
 • d’un Consell de la FP d’àmbit comarcal que serveixi únicament d’òrgan de coordinació i de posada en comú del conjunt de recursos del sistema formatiu
 • Impuls Coordinar els diferents serveis de promoció econòmica dels ajuntaments i impulsar un servei a nivell comarcal
 • Impuls de polítiques industrials a nivell comarcal i la realització de un gran acord com s’ha fet a d’altres comarques que impulsi la reindustrialització a al nostra comarca
 1. Impuls de un Pla estratègic comarcal abans de prendre decisions que afectin el conjunt del territori. Entenem que no s’ha de confondre la planificació estratègica amb la suma de les actuacions estratègiques de cadascun dels membres dels pactes cosa que s’ha fet massa sovint.
 2. El control de les subcontractes i la creació de una taula de contractació publica a nivell comarcal i en els àmbits locals. La contractació publica no pot fomentar la contractació precària i la pèrdua de drets laborals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*