CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 (RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, DE 22 DE JUNY)

turismeajudes

1.- IMPORT SUBVENCIÓ:

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària:

 • Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran una quantia de 1.000,00 euros

La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors/ores: 2.500,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors/ores: 5.000,00 euros.
 • Empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors/ores: 10.000,00 euros.

2.- BENEFICIARIS:

Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

 1. a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 1. b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural que constin inscrits degudament al Registre de turisme de Catalunya i/o disposin al seu nom de la llicència o habilitació municipal corresponent.
 1. c) Explotadores d’habitatges d’ús turístic.
 1. d) Agències de viatges.
 1. e) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure elturisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants a qui principalment adrecen les propostes. A aquest efecte s’entenen incloses les activitats següents:
 • Congressos i turisme de reunions.
 • Rutes guiades, culturals, sortides per conèixer el patrimoni i el medi natural, i excursions.
 • Activitats aquàtiques i nàutiques.
 • Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

3.- EXCLUSIONS:

Queden expressament exclosos:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits al capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d’habitatges d’ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d’acollida per autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de turisme de Catalunya (RTC).
 • Consultors i empreses d’assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d’idiomes, centres de formació, i organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis al’estranger i/o activitats de traducció o intèrprets.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Empreses de lloguer de tota classe de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls).
 • Organitzadors d’esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tenis).
 • Col·lectius, associacions, gremis.

4.- SOL·LICITUD I TERMINIS DE PRESENTACIÓ:

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a les 9.00 h de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà obert fins al 27 de juliol de 2020, inclòs, o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes.

En cas que el volum de sol·licituds presentades evidenciï, abans de l’arribada de la data assenyalada, l’exhauriment de pressupost previst en aquesta Resolució, es procedirà a tancar el canal d’entrada de sol·licituds mitjançant la publicació d’una nota al portal corporatiu Canal Empresa. A partir d’aquest moment, la presentació de sol·licituds no donarà cap dret a l’obtenció de l’ajut.

Les sol·licituds s’han de presentar exclusivament als llocs i pels mitjans que especifica la base 5 de l’annex1 de l’Ordre EMC/82/2020, de 14 de juny, això és, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

5.- COMPATIBILITAT

De conformitat amb el que estableix la base 17 de l’annex 1 de l’Ordre EMC/82/2020, els ajuts regulats en aquesta Resolució són incompatibles amb els regulats per l’Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Els ajuts regulats en aquesta Resolució són compatibles amb la resta d’ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol Administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar el beneficiari/ària.

Més informació i detalls:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/nova-linia-ajuts-sector-turistic/

 

2 comentaris a “CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I EMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC DE CATALUNYA AFECTATS ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 (RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, DE 22 DE JUNY)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.