LA UGT IMPUGNA PER TERCERA VEGADA ELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

L’alcalde oculta un any més informació en el ple municipal en matèria de retribucions, incompleix els salaris dignes recomanats per la Generalitat, incompleix la llei d’igualtat de dones i homes en l’oferta pública d’ocupació i oculta l’existència de diverses demandes judicials amb possibles i importants indemnitzacions.

Aquests són els tercers pressupostos municipals de l’actual legislatura que s’han hagut d’impugnar davant la situació contínua d’incompliment d’acords, de drets laborals i de manca de transparència per part dels actuals dirigents municipals.

En els pressupostos municipals de l’any 2020 l’alcalde va incrementar gairebé 10.000 euros el salari a un sol treballador del seu cercle mentre que per la resta de la plantilla es va anunciar que venien temps de restriccions econòmiques degut a un pla de sostenibilitat que impediria aplicar les millores laborals previstes en el conveni col·lectiu signat amb l’anterior govern. Després de la impugnació l’ajuntament va haver de rectificar amb un acord posterior per la resta d’empleats i empleades públiques. Malgrat tot, avui dia l’alcalde segueix sense aplicar l’acord signat.

En els pressupostos de l’any 2022 es va pressupostar la contractació de personal públic a través d’una empresa municipal creada per l’actual equip de govern. Amb aquesta fórmula legal  la corporació creava una doble escala salarial en l’ajuntament i podia aplicar als empleats d’aquesta empresa municipal condicions laborals molt inferiors al conveni col·lectiu de la resta de l’ajuntament. De fet els salaris que es van pressupostar eren tan precaris quefins i tot estaven per sota del salari mínim establert pel sector privat.

Sorprenentment, en els pressupostos municipals d’aquest any 2023 s’ha constatat el següent:

  1. En el ple municipal de l’1 de desembre d’aprovació dels pressupostos l’alcalde oculta en les seves explicacions que durant l’any 2023 s’haurà de realitzar una important despesa econòmica per fer front a un acord de reorganització de RRHH i valoració de llocs de treball. Previsió de despesa que ni tan sols es concreta en el pressupostos municipals.
  2. S’han tornat a pressupostar salaris de nous treballadors a través d’una empresa municipal (Empresa de serveis de Vilamajor La Municipal S.L)  per sota del salari digne (Salari Mínim de Referència) establert  per la pròpia Generalitat i proposat com a salari digne a totes les administracions públiques de Catalunya. I si això no fos suficient l’Ajuntament està oferint contractacions a temps parcials amb salaris inferiors a 12.000 euros anuals. Treballadors i treballadores que immediatament després de finalitzar la seva jornada laboral hauran d’anar a fer cua a serveis socials per demanar ajudes socials.
  3. Desídia en el funcionament i organització del servei de la policia local. El 70% dels agents de la policia local no ha rebut cap tipus de formació policial per ser interins. En els últims 3 anys i mig gairebé un degoteig continu de gairebé una desena d’agents i comandaments han anat abandonant el cos de la policia local de Sant Antoni de Vilamajor. Aquest 2023 ja comença amb 7 agents interins d’un total de 9. Agents interins sense cap formació policial. I el més sorprenent es que davant aquesta situació els pressupostos municipals han previst una partida de formació de només 1.000 € a repartir entre una plantilla de 13 policies (4 comandaments i 9 agents). Amb aquesta política de gestió dels recursos públics del servei de policia local  la ciutadania és la principal perjudicada.
  4. L’ajuntament podria haver de fer front durant en 2023 a dues demandes judicials interposades per acomiadaments presumptament irregulars i amb vulneració de drets fonamentals. En el 2022 l’ajuntament ja va haver d’indemnitzar a l’anterior conserge del casal d’avis amb gairebé 6.000 € després d’una demanda per acomiadament improcedent en el Jutjat del Social número 3 de Granollers. Però amb les dues demandes judicials pendents les indemnitzacions podrien arribar i fins i tot a sobrepassar els 50.000 € si el jutjat estimés nuls els 2 acomiadaments o procediments.

Tot i així l’ajuntament ha tornat a incórrer en noves irregularitats en el procés selectiu de la conserge del casal de la gent gran. I haurà corregir novament la convocatòria d’aquest procés. Aquesta és la mateixa plaça i lloc de treball que ja es va haver d’impugnar al 2021. De fet un dels regidors de l’actual equip de govern va intervenir indegudament en la resolució de la impugnació quan tenia obligació d’abstenir-se per tenir una amistat íntima o relació de parella amb una de les persones aspirants en el procés selectiu.

  1. L’ajuntament no ha acordat en l’oferta pública d’ocupació la reserva obligada de places de policia local per a dones tal com estableix la vigent legislació en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. En data 9 de novembre de 2022 l’ajuntament no va voler acordar aquesta reserva de places establerta en la llei d’igualtat quan diversos persones, de forma injustificada i inadmissible, es van posicionar en contra d’aquesta reserva de places en la Mesa General de Negociació. L’ajuntament estaria incomplint així fins i tot el seu propi pla d’igualtat davant l’actual desproporció entre homes i dones en el cos. Sorprenent l’actitud dels representants d’una administració pública en aquesta matèria.

La impugnació  dels pressupostos ja va ser presentada el 29 i el 30 desembre de 2022. L’Ajuntament haurà de tractar cadascuna de les al·legacions presentades i donar a la ciutadania i a la resta de grups municipals la informació que no va oferir en el ple municipals d’aprovació dels pressupostos del passat 1 de desembre de 2022.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*