Serveis

 19

A fi de donar resposta eficaç i eficient a les demandes i necessitats de la població immigrada, des d’AMIC-UGT de Catalunya desenvolupem iniciatives, projectes i activitats. Les oficines i els punts d’atenció que AMIC té repartits per tot el territori català constitueixen espais d’atenció i acollida per a persones immigrades, en els quals es treballen fonamentalment sis aspectes:

• Assessorament jurídic en estrangeria

• Orientació formativa i laboral

• Treball comunitari i mediació Intercultural

• Sensibilització

•  Formació

• Informació i suport a l’homologació i convalidació d’estudis estrangers

ASSESSORAMENT JURÍDIC EN ESTRANGERIA

Servei gratuït d’informació i assessorament jurídic especialitzat en matèria de residència i permisos de treball. Un assessor especialitzat en la matèria, ofereix informació i assessorament sobre tots els tràmits relacionats amb la documentació. Aquest assessor està coordinat amb l’Àrea Jurídica d’Estrangeria d’AMIC.UGT de Catalunya. Les informacions més freqüents versen sobre qüestions tals com:

 • Processos de Regularització i normalització
 • Autoritzacions de Treball i Residència
 • Autoritzacions de Residència per circumstàncies excepcionals (Arrelaments)
 • Autoritzacions d’estudiants
 • Renovacions
 • Modificacions
 • Reagrupacions familiars
 • Nacionalitat
 • Règim comunitari

Repàs de documentació, gestió de cita prèvia i tramitació (En els casos que així ho permeti el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000)

En aquest servei, l’assessor, a més a més de totes les tasques d’acollida també:

 • Informa les persones que acudeixen al servei dels requisits de tramitació
 • Repassa la documentació
 • Gestiona la cita prèvia amb l’Oficina d’Estrangeria de la subdelegació del Govern
 • Fa la tramitació i el seguiment de l’expedient
 • Assessora a entitats i institucions locals sobre normativa d’estrangeria

ORIENTACIÓ FORMATIVO-LABORAL

Aquest servei atén persones immigrades i refugiades amb independència de la seva situació legal. L’objectiu del servei es oferir recursos i instruments perquè les persones que hi acudeixen els sigui més fàcil la seva inserció laboral i/o la seva millora.

Les principals tasques del servei són:

 • Oferir informació sobre aspectes i recursos formatius, laborals i professionals( formació reglada, formació ocupacional i continua, homologació d’estudis, competència lingüística…)
 • Orientar en competències necessàries per incrementar l’ocupabilitat.
 • Cooparticipar en el disseny personalitzat d’itineraris d’inserció laboral
 • Donar suport a la recerca de feina i promoure la millora laboral (elaboració-revisió CV,cartes presentació, recerca Internet i premsa, preparació entrevistes…)
 • Creació de xarxa amb diferents recursos socio-laborals que tant l’Administració Pública com altres entitats ofereixen en aquesta matèria, creant un circuit funcional i eficaç de derivació

TREBALL COMUNITARI I MEDIACIÓ INTERCULTURAL

Des d’AMIC treballem per afavorir un major coneixement de la realitat migratòria, que ens permeti conjuntament amb la població immigrada fer de la ciutat on actuem un espai obert, cívic, cohesionat, divers, democràtic i solidari.

El servei consisteix en la realització de les funcions pròpies d’un agent cívic i d’un mediador Intercultural, que incloent tant les tasques presencials en l’entorn com el contacte i coordinació amb els serveis de l’Administració i de les entitats municipals.

Les actuacions adreçades a assolir aquests objectius es resumirien a grans trets en :

 • Informació d’acollida i derivació als serveis locals competents; acompanyament i traducció.
 • Prevenció i gestió de conflictes
 • Informació sobre civisme i urbanitat als espais públics
 • Desenvolupament d’iniciatives que vetllin per l’assoliment dels drets i deures relacionats amb la convivència en diferents àmbits de la vida comunitària (comunitats de veïns i propietaris, comerços…)
 • Treball en xarxa amb les entitats locals i foment de l’associacionisme de la població immigrada .

FORMACIÓ

Amb l’ànim de participar en el procés de construcció col·lectiva d’un nou model de convivència AMIC pretén assolir els següents objectius:

 • Crear espais de participació, relació i de coneixement mutu.
 • Potenciar la participació normalitzada dels immigrants en el teixit associatiu de la ciutat
 • Fomentar l’ús per part de les associacions d’immigrants d’espais que no estiguin relacionats directament amb el fet migratori
 • Donar a conèixer la realitat del fet migratori
 • Sensibilitzar els mitjans de comunicació locals de la necessitat de fer un tractament realista del fet migratori .  Entre les activitats que desenvolupa AMIC en el camp de la sensibilització, destaquem: Organització de jornades i congressos sobre immigració
 • Elaboració i difusió de protocols d’actuacions en empreses amb plantilles multiculturals.

Les actuacions que es realitzen, entre altres, són les següents:

 • Consultoria a professionals amb formació bàsica
 • Formació de professionals sobre documentació
 • Sessions informatives públiques

INFORMACIÓ I SUPORT A L’ HOMOLOGACIÓ I CONVALIDACIÓ D’ESTUDIS ESTRANGERS

Aquest servei ofereix informació, orientació i seguiment individualitzat dels processos d’homologació i convalidació d’estudis estrangers, tant dels universitaris com els no universitaris (ESO, batxillerat, estudis tècnics o de formació professional,…). També s’informa i assessora sobre els processos d’acreditació de competències professionals.

El servei contempla els següents processos:

 • Valoració de les possibilitats d’homologació o convalidació dels estudis
 • Informació sobre els requeriments documentals i el lloc de presentació en cada cas
 • Revisió de la documentació a presentar
 • Seguiment dels procediments administratius i valoració de les respostes de l’administració (obtenció de l’homologació o convalidació, homologació condicionada, denegació,…)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*