La baixada de l’atur ,– 924 aturats, no pot amagar la situació real

3 de cada 4 aturats registrats al SOC o bé cobra  426 euros o bé no cobra res

Al mes de maig al Vallès Oriental l’atur s’ha reduït en 924 persones, situant en 30.883 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa una reducció d’un 2,91% respecte al mes anterior .

atur maig 15

A Catalunya al mes de maig l’atur s’ha reduït en 21.075 persones, situant-se en 531.899 les persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 3,81% respecte al mes anterior i una rebaixa interanual d’un 10,20%, amb 60.405 persones menys en situació de desocupació que ara fa un any.

Per províncies, al mes de maig l’atur s’ha reduït a totes: a Lleida, en un 8,53% (25.995 persones en situació d’atur, 2.423 persones menys); a Girona, en un 4,92% (47.512 persones en situació d’atur, 2.461 persones menys); a Tarragona, en un 4,39% (61.545 persones aturades, 2.824 persones menys), i a Barcelona, en un 3,26% (396.847 persones en situació d’atur, 13.367 persones menys). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 8,59% de Lleida i el 10,42% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que s’ha reduït l’atur tant entre els homes com entre les dones: un 4,86% entre els homes (12.875 homes menys en situació d’atur) i un 2,85% entre les dones (8.200 menys en situació d’atur). Respecte a l’atur registrat del mes de maig de l’any anterior, observem que aquest també s’ha reduït: un 14,22% en el cas dels homes (41.796 aturats menys) i un 6,24% en el de les dones (18.609 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de maig en 33.880 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 7,94%, amb 2.921 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de maig d’any anterior d’un 10,70%, amb 4.058 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 104.222 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció  d’un 5,3% respecte al mes anterior, i un descens d’un 9,9% respecte al mateix període de l’any anterior. El 54% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i el 17% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de maig el 19,59% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 12,78% a l’agricultura (-1.863 persones en situació d’atur), un 3,88% als serveis (-14.233 persones aturades),  un 3,38 a la construcció (-2.139 persones), un 3,02% a la indústria (-2.234 persones en situació d’atur) i un 1,75% entre les persones sense ocupació anterior (-606 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur també s’ha reduït  en la construcció, en un 22,28% ( 17.512 persones menys), en la indústria, en un 15,07% (12.712 persones menys), en els serveis,  en un 7,96% (30.497 persones menys) i en l’agricultura, en un 3,48% (458 persones menys). Per contra, s’ha incrementat entre les persones sense ocupació anterior, en un 2,33% (774 persones més en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest mes de maig s’han signat un total de 228.588 contractes, 19.081 contractes més que al mes anterior (+9,11%). La contractació s’ha incrementat a Lleida, on s’han signat 7.784 contractes més que al mes anterior (+77,70%), a Barcelona, amb 11.130 contractes més (+7,25%) i a Tarragona, amb 755 contractes més (+3,19%). Per contra, la contractació s’ha reduït a Girona, amb 588 contractes menys (-2,64%). Si comparem aquestes dades amb el mes de maig de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 10,21%, amb 21.184 contractes més, augmentant a totes les províncies.

La contractació indefinida s’ha reduït en un 1,10% respecte al mes anterior, i s’ha incrementat un 4,36% respecte el mes de maig de l’any anterior. La contractació indefinida representa el 11,56% del total de la contractació del mes de maig, 0,65p.p menys que ara fa un any.

La contractació temporal s’ha incrementat en un 10,60% respecte al mes d’abril i el 11,03% respecte al mateix mes de l’any passat. El 88,44% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 77,65% de la contractació ha estat del sector serveis i el 68,08% del total de la contractació del mes de maig ha estat temporal i del sector serveis.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de maig hi havia 3.055.926 persones afiliades, xifra que representa un increment de 42.132 persones afiliades (+1,40%) respecte al mes d’abril, i 108.711 persones més (+3,69%)respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim, i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 55,55%, 0,8 punts percentuals menys que el mes anterior i 3,65 p.p. menys que ara fa un any. En aquest sentit, 245.819 de les persones registrades a les oficines de treball, el 44,45%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 56,02% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 172.062 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 417.881 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res.Aquesta xifra representa el 75,57% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dades perquè entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC al mes de maig respon sempre a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos, amb l’arribada del bon temps i l’inici de la temporada turística. En aquest sentit, tots els mesos de maig de tots els anys que portem de crisi, a excepció del de l’any 2008, han presentat una reducció de l’atur.

Pel que fa a la contractació, aquest mes destaca, per una banda, la reducció de la contractació indefinida i, per una altra, els 8.171 contractes signats a Lleida en el sector de l’agricultura, que ha provocat l’increment d’un 77,70% de la contractació a la província, a conseqüència de les campanyes agràries.

Novament, i com passa des de la imposició de la reforma laboral, les dades de la contractació reflecteixen un mercat de treball cada vegada més estacional, temporal i precari. Potser es contracta més, però els contractes són amb salaris més baixos, de més curta durada i amb jornades parcials.

Per una altra banda, s’ha incrementat el percentatge de persones que no cobren prestació o subsidi per desocupació, sobrepassant aquest mes de maig les 245.000 persones, i de les que sí en perceben, el 56,02% (172.062 persones) reben una prestació assistencial, renda mínima d’inserció o el Programa d’Activació per a l’Ocupació, la qual cosa representa uns ingressos mitjans de 426 euros.

A més, les persones en situació d’atur que tenen uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res representen el 75,57% de les persones en situació d’atur registrades.

Des de la UGT de Catalunya reclamem polítiques i mesures que realment reactivin la nostra economia, generin confiança a les persones i creïn ocupació de qualitat i polítiques adreçades a les persones en situació d’atur amb menys recursos.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • La priorització de la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació, impulsant polítiques de reactivació econòmica que generin confiança i incentivin el consum de les persones.
 • La retirada immediata d’una reforma laboral imposada, injusta, inútil i ineficaç i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
 • La reactivació la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació, la millora de les condicions de treball i la recuperació del nivell adquisitiu perdut, i l’aprovació d’una Llei del Sou Mínim , que situï aquest en el 60% del sou mitjà de la població, tal com estableix la Unió Europea.
 • L’adopció, per part dels governs, de mesures adreçades principalment a les persones, que continuen patint la crisi i que cada vegada es troben en una situació més vulnerable, de manera especial a les persones treballadores que ja no cobren prestacions per desocupació, garantint la seva cobertura social.
 • La priorització de les polítiques actives d’ocupació que tenen a veure amb l’orientació, la formació, i l’acompanyament per a la inserció laboral i incrementar el seu pressupost.
 • El reforçament del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país i millorar la seva intermediació en el mercat de treball.
 • La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Pel que fa al Vallès Oriental:

Que els nous governs sortits de les eleccions municipals es comprometin amb les següents polítiques.

 1. La coordinació de les polítiques de formació i de promoció econòmica a nivell comarcal.
 2. La planificació de la formació, tenint en compte els sectors econòmics més importants de la nostra comarca.
 3. Reforçar del Servei d’Ocupació de Catalunya, amb més professionals i més recursos, destinats a millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació del nostre país. Pel que fa a l’àmbit del Vallès, coordinar els diferents serveis dels ajuntaments i impulsar un servei a nivell comarcal.
 4. Pla estratègic comarcal. Des de la UGT creiem necessari realitzar un pla estratègic a nivell comarcal abans de prendre decisions que afectin el conjunt del territori. Entenem que no s’ha de confondre la planificació estratègica amb la suma de les actuacions estratègiques de cadascun dels membres dels pactes cosa que s’ha fet massa sovint.
 5. Impuls de politiques industrials a nivell comarcal i la realització de un gran acord com s’ha fet a d’altres comarques que impulsi la reindustrialització a la nostra comarca.
 6. Compromís de tots els partits politics a nivell comarcal de la derogació de la reforma laboral.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*