Les dades demostren que la baixada de l’atur va lligada a les activitats estacionals

Al llarg del mes d’octubre, l’atur registrat al Vallès Oriental ha pujat de nou. Ho ha fet en 61 persones, situant en 33.979 el nombre de persones en situació de desocupació registrades a les oficines del SOC. Es tracta del tercer mes consecutiu de creixement de l’atur i representa un increment d’un 0.18 % respecte al mes anterior, i un descens d’un 9,21% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 3.445 persones menys en situació de desocupació.

A Catalunya ha pujat de nou. Ho ha fet en  11.321 persones, situant en 587.133 el nombre de persones en situació de desocupació registrades a les oficines del SOC. Es tracta del tercer mes consecutiu de creixement de l’atur i representa un increment d’un 1,97% respecte al mes anterior, i un descens d’un 7,37% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 46.699 persones menys en situació de desocupació.

A l’Estat espanyoll’atur s’ha incrementat també en 79.154 persones, i són 4.526.804 el total de les persones en situació de desocupació, un increment d’un 1,78% respecte al mes anterior, i una reducció d’un 5,91% respecte al mes d’octubre de l’any 2013 (284.579 persones menys en situació de desocupació).

image002

Tornant a la nostra comarca, les poblacions que han registrat un major augment son Canovelles +30, La Llagosta +21, Mollet del Vallès +40.

Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes: a Barcelona ha augmentat en 3.453 persones (+0,08%); a Girona, en 3.367 persones (+6,52%), aTarragona, en 2.527 persones (+3,84%) i a Lleida, en 1974 persones (+7.23%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur ha baixat a totes les províncies: a Barcelona l’atur s’ha reduït en 39.076 persones (-8,25%), a Girona, en 3.238 persones (-5,56%), a Lleida, en 974 persones (-3,22%), i a Tarragona en 3.411 persones (-4,76%).

Segons el gènere, observem que, respecte al mes de setembre, l’atur s’ha incrementat més entre els homes, amb 6.786 homes aturats més que el mes anterior (+2,41%), que entre les dones, amb 4.535 dones més, (+1,54%). Si comparem l’atur registrat del mes d’octubre d’aquest any amb el mateix període de l’any anterior, observem que l’atur masculí s’ha reduït en 30.818 persones (-6,60%), mentre que l’atur femení s’ha reduït en 15.881 (-5,04%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el nombre de menors de 25 anys desocupats s’ha situat aquest mes d’octubre en 40.444 persones. Aquesta xifra representa un increment respecte al mes anterior del 6,06%, amb 2.308 joves més en situació d’atur, i un descens respecte al mes d’octubre de l’any anterior del 6,97%.

En relació a la població estrangera, el mes d’octubre registra un total de 112.898 persones en situació de desocupació, el que representa un increment d’un 5,1% respecte al mes anterior (+5.446 persones) i una reducció d’un 9,1% respecte al mateix període de l’any anterior (-11.303 persones). Gairebé el 54% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i el 17,7% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes d’octubre el 19,23% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, l’atur s’ha incrementat als serveis, amb 10.317 persones més en situació d’atur (+2,74%), enl’agricultura, amb 1.973 persones més aturades (+14,79%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 495 persones desocupades més (+1,50%). Mentre que s’ha reduït a la construcció, amb 1.457 persones menys en situació d’atur (-2,02%) i a la indústria, amb 7 persones menys a l’atur (-0,01%). Pel que fa a la variació interanual, destaca la reducció en 22.573 persones en situació de desocupació que provenen del sector serveis (-5,51%), en la construcció, amb 16.429 persones menys aturades (-18,88%) i en la indústria, amb 11.014 aturats menys (-12,04%). Puja l’atur, però en l’agricultura, amb 1.267 persones més aturades (+9,02%) i entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.050 persones més aturades (+6,52%).

En relació a la contractació, al mes d’octubre s’han signat un total de 251.638 contractes, 25.921 més que al mes anterior (+11,48%), i 27.978 més que ara fa un any (+12,51%). La contractació d’aquest mes s’ha incrementat a les províncies de Barcelona, on s’han signat 21.812 contractes més (+12,71%) i a Tarragona, amb 5.114 contractes més (+23,70%). S’ha reduït, però, a Girona, amb 286 contractes menys (-1,46%) i a Lleida, amb 719 contractes menys (-5,54%). Respecte al mes d’octubre de l’any anterior, la contractació s’ha incrementat a totes les províncies, entre el 10,21% de Tarragona i el 15,23% de Girona.

Al mes d’octubre s’ha incrementat tant la contractació indefinida, amb 1.823 contractes més que el setembre (+6,29%), com la temporal, amb 24.098 contractes més (+12,25%). Respecte a l’any 2013 la contractació indefinida s’ha incrementat en un 27,09%, amb 6.564 contractes més, i la contractació temporal un 10,74%, amb 21.414 contractes més.

El 87,76% de la contractació del mes d’octubre ha estat temporal. La contractació indefinida ha representat el 12,24% del total, mentre que l’any passat representava el 10,84%.

A més, el 81% de la contractació efectuada durant aquest mes d’octubre ha estat en el sector serveis, el 11,5% en la indústria i el 70,80% del total de la contractació ha estat del sector serveis i temporal.

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya durant el mes d’octubre hi havia 2.954.200 persones afiliades, xifra que representa un descens de 4.505 persones afiliades (-0,15%) respecte al mes de setembre, i un increment de 64.643 persones (+2,24%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 57,36%, 4,64 punts percentuals menys que ara fa un any. En aquest sentit, són 245.517 les persones registrades a les oficines de treball, un 42,64%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació, 21.646 persones més que al setembre i 44.205 persones més que l’octubre de 2013.

Les persones que cobren una prestació assistencial o la renda activa d’inserció arriba aquest mes al 52,76% del total de les persones que reben una prestació.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

La UGT de Catalunya denuncia que ja ens trobem davant del tercer mes consecutiu d’increment del nombre de persones en situació d’atur i que l’afiliació a la seguretat social ha caigut.

A més, l’atur juvenil també s’ha incrementat aquest mes, així com el nombre de persones que no cobren prestacions per desocupació, que aquest mes supera el 42% de les persones registrades a les Oficines de Treball. I de les que sí que en cobren, gairebé el 53% té uns ingressos mitjans de 426 euros.

Si bé és cert que el nombre de persones en situació d’atur és inferior al de fa un any, aquesta reducció no es deu a la creació d’una ocupació de qualitat, sinó al desànim de les persones en situació d’atur que ja no busquen feina i/o que ja no cobren cap prestació per desocupació i deixen d’estar registrades a les oficines de treball. A més, els llocs de treball que es creen són de feines cada vegada més temporals, parcials i amb salaris més baixos que precaritzen encara més el nostre mercat de treball i fan de les persones treballadores persones més pobres.

Des del nostre sindicat considerem que la imposició de les darreres reformes laborals, ha conduït a la pèrdua de drets laborals dels treballadors i treballadores i a la rebaixa dels salaris de les persones treballadores.

Des de la UGT de Catalunya estem convençuts de que la reactivació de la demanda interna passa inevitablement per la pujada dels salaris, la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.

Amb tot això, la UGT de Catalunya reclama:

  • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
  • Incrementar la inversió en les polítiques actives d’ocupació: l’orientació, la formació, la intermediació pública, així com reforçar i millorar els serveis públics d’ocupació amb més recursos econòmics, materials i humans, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat i eficàcia, per tal d’oferir ofertes de treball i formació adequades a cada persona en situació de desocupació.
  • Garantir la cobertura social per a les persones que han exhaurit les prestacions per desocupació, ampliant els criteris per accedir a la renda activa d’inserció i de la renda mínima d’inserció, per una banda, i amb una renda garantida de ciutadania per a les persones que ja no tenen cap ingrés.
  • Reactivar la demanda interna mitjançant la pujada dels salaris,la qual cosa portarà la creació d’ocupació i la millora de les condicions de treball.
  • Aprofundir en la reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: eliminar els paradisos fiscals, lluitar contra el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals i crear nous impostos sobre grans fortunes.
  • Posar en marxa de manera immediata el Pla de Garantia Juvenil de Catalunya.

Pel que fa al Vallès Oriental

Lamentem profundament la inacció del Consell Comarcal i la falta de voluntat política per impulsar la concertació a nivell comarcal. L’acord per al Desenvolupament Local del Vallès Oriental fa mesos que no es reuneix.

Demanem l’impuls de politiques industrials a nivell comarcal i la realització de un gran acord, com s’ha fet a altres comarques, que impulsi la reindustrialització a la nostra comarca.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*