Recuperació de part de la Paga de Nadal del 2012 del sector públic

serveis_publics-300x199El passat 2 de gener, al Butlletí Oficial de l’Estat va sortir publicada la resolució del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques que feia referència al retorn d’una part de la paga extraordinària de Nadal de l’any 2012 del personal de les administracions públiques. A l’enllaç Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Resolución 29/12/2014 podeu descarregar-vos la resolució sencera, que resumidament estableix el següent:

  • Aquesta resolució afecta tot el personal del sector públic estatal, per tant també al personal de les entitats locals
  • La part a percebre equival als primers 44 dies de la paga extraordinària.
  • D’aquesta quantitat s’han de descomptar les quantitats que ja s’hagin percebut com a conseqüència  d’una sentencia judicial o un altra circumstància
  • Tindran dret a rebre-la aquells treballadors/treballadores que hagin perdut la condició d’empleat públic (per exemple Plans d’ocupació, escoles taller…)
  • En el cas d’òrgans ja extingits s’haurà de fer càrrec del pagament l’entitat o organisme successor (per exemple Mancomunitats)
  • En el cas de defunció del treballador públic, tindran dret a percebre-ho els seus hereus legals.
  • S’acreditarà el pagament a la nòmina ordinària de gener de 2015 excepte causes justificades i en aquest cas en la primera nòmina que sigui possible.
  • El concepte literal que figurarà a la nòmina serà Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*