LA REDUCCIÓ DE L’ATUR AL MAIG ÉS ESTACIONAL I PRECARIA

Per segon mes consecutiu el Vallès Oriental redueix menys l’atur percentualment que la resta Catalunya

Com és habitual durant el mes de maig, al Vallès Oriental s’ha reduït en 587 persones, situant-se en 27.073 les persones que es troben en situació d’atur registrades a les oficines del SOC. Aquesta xifra representa un descens d’un 2.12% respecte al més anterior, i d’un 11,81% respecte al mateix període de l’any anterior.

Pel que fa a l’atur registrat a Catalunya, aquest reduït en 15.918 persones (- 3,27%) respecte al mes de gener i una rebaixa interanual d’un 11,60%.

ATUR MUNICIPIS MAIG

 

 

EVOLUCIO ATUR MAIG

 

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha reduït més entre els homes, amb un descens del 4,28% (9.651 homes menys en situació d’atur que al mes anterior), que entre les dones, amb un 2,40% menys d’atur (6.267 dones menys). Si comparem l’atur registrat d’aquest mes amb el mateix període de l’any anterior, observem que s’ha reduït un 14,38% entre els homes i un 9,09% entre les dones.

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones en situació d’atur menors de 25 anys s’ha situat aquest mes de maig en 30.455 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 5,40%, amb 1.738 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mes de maig d’any anterior d’un 10,11%, amb 3.425 joves menys desocupats.

Pel que fa a la població estrangera aquest mes registra un total de 92.439 persones en situació de desocupació, el que representa una reducció d’un 5,1% respecte al mes anterior, i un descens d’un 11,3% respecte al mateix període de l’any anterior. El 55% d’aquestes persones procedeixen del sector serveis i el 15% de la construcció. La població estrangera representa aquest mes de maig el 19,66% del total de l’atur a Catalunya.

Aquest mes, l’atur s’ha reduït a tots els sectors: un 11,19% a l’agricultura (-1.456 persones en situació d’atur), un 3,33% als serveis (-10.943 persones aturades), un 3,35% a la construcció (-1.700 persones), un 2,70% a la indústria (-1.658 persones en situació d’atur) i un 0,51% entre les persones sense ocupació anterior (-161 persones aturades). Pel que fa a la variació interanual, l’atur també s’ha reduït en la construcció, en un 19,70% (12.032 persones menys), en la indústria, en un  16,46% (11.787 persones menys), en els serveis, en un 9,76% (34.393 persones menys), en l’agricultura, en un 9,14% (1.162 persones menys) i entre les persones sense ocupació anterior, en un 6,84% (2.320 persones menys en situació d’atur).

En relació a la contractació, aquest mes de maig s’han signat un total de 260.571 contractes, 27.630 contractes més que al mes anterior (+11,86%) i 31.983 contractes més que ara fa un any (+13,99%). La contractació s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona, s’han signat 13.442 contractes més que al mes anterior (+7,60%); a Girona, 3.807 contractes més (+17,46%); a Lleida, 5.713 contractes més (+52,39%), i a Tarragona, 4.668 contractes més (+20,03%). Respecte l’any anterior, Barcelona incrementa la contractació en un 15,60% amb 25.693 contractes més, Girona en un 18,26% amb 3.953 contractes més i Tarragona en un 8,85% amb 3.521 contractes més. Per contra, Lleida perd contractació, amb 1.184 contractes menys (-6,65%).

La contractació indefinida s’ha incrementat en un 1,50% respecte al mes anterior (+481 contractes indefinits) i un 22,94% respecte mateix mes de l’any anterior (+6.063 contractes indefinits). La contractació indefinida representa el 12,47% del total de la contractació del mes de maig.

La contractació temporal ha crescut un 13,51% respecte al mes d’abril (+27.149 contractes temporals) i un 12,82% respecte al mateix mes de l’any passat (+25.920 contractes temporals). El 87,53% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal.

 La contractació s’ha incrementat a tots els sectors: a l’agricultura s’han signat 5.103 contractes més (+102,63%), als serveis 21.737 contractes més (+11,82%) a la indústria 617 contractes més (+1,88%) i a la construcció 173 contractes més (+1,52%).

Aquest mes de maig, el 78,89% de la contractació ha estat del sector serveis i el 68,68% del total de la contractació ha estat temporal i del sector serveis (178.956 contractes).

 Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes de maig hi havia 3.163.759 persones afiliades, xifra que representa un increment de 40.338 persones afiliades (+1,29%) respecte al mes d’abril, i 107.833 persones més (+3,59%) respecte al mateix període de l’any anterior.

Sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 54,12%: 223.037 de les persones registrades a les oficines de treball, el 45,88%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 55,36% del total de les persones que reben una prestació, és a dir, 145.646 amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 368.683 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 75,84% del total de l’atur registrat.

 Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Habitualment el mes de maig és un bon mes per a la reducció de l’atur: tots els mesos de maig de tots els anys que portem de crisi, a excepció de l’any 2008, han presentat una reducció de l’atur.

Malgrat això, des de la UGT de Catalunya no podem valorar positivament aquestes dadesperquè entenem que la reducció de les persones registrades com a demandants d’ocupació a les oficines de treball del SOC d’aquest mes respon a l’estacionalitat de l’ocupació que es crea habitualment durant aquests mesos, amb l’arribada del bon temps i l’inici de la temporada turística.

En aquest sentit, la contractació temporal representa el 87,53% de la contractació total d’aquest mes, el 78% de la contractació s’ha realitzat en el sector dels serveis i el 68,68% del total de la contractació d’aquest mes és temporal i del sector serveis.

D’altra banda, les persones que no tenen feina continuen sense una sortida a la seva situació: a la impossibilitat de trobar un lloc de treball digne, s’uneix la reducció dels seus ingressos mensuals per la finalització de les prestacions o la rebaixa d’aquestes. El 45,88% del total de les persones registrades no cobren prestació o subsidi per desocupació, i això sense tenir en compte aquelles que han deixat el registre davant la manca d’expectatives laborals sumat al fet que ja no cobren res. I el 75,84% del total de l’atur registrat cobren una prestació màxima de 426 euros o no cobren res.

Per tot això, des de la UGT de Catalunya reclamem:

 • La derogació de les darreres reformes laboral imposades, injustes, inútils i ineficaces i amb conseqüències nefastes per a les persones treballadores ocupades, per a les persones treballadores en situació d’atur i per a les persones en situació de més vulnerabilitat.
 • Prioritzar la lluita contra l’atur i la creació d’ocupació de qualitat, amb mesures que impulsin la reactivació econòmica, que generin confiança i incentivin el consum de les persones.
 • Situar les persones com a l’objectiu prioritari: les que estan en situació d’atur, perquè cada vegada tenen més dificultats per trobar una ocupació que asseguri el seu nivell adquisitiu; i les que treballen, perquè cada vegada ho fan amb condicions més precàries, amb més temporalitat, parcialitat i sous més baixos.
 • Impulsar una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial, i situar el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 000 euros.
 • Agilitar els processos d’acreditació de les competències professionals com a mesura per augmentar l’ocupabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció al mercat laboral.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, per a fer front la situació d’atur de les persones treballadores del nostre país, incrementant les partides pressupostàries destinades a l’orientació, la qualificació professional, a l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i a la millora dels serveis públics d’ocupació.
 • Desenvolupar politiques dirigides als col·lectius amb més dificultats d’inserció laboral com les persones majors de 45 anys, les persones que han esgotat les prestacions per desocupació, o les persones joves.
 • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.
 • La reforma del sistema fiscal amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Pel que fa al Vallès Oriental:

 1. L’impuls de un nou òrgan de concertació entre els sindicals, les patronals i el Consell Comarcal que impulsi polítiques de creació d’ocupació. I l’impuls del document el Vallès Oriental Avança.
 2. La promoció de la FP d’una forma coordinada al Vallès Oriental a curt termini que ha d’esdevenir un recurs estratègic per sortir d’una forma segura de la crisi econòmica.
 3. d’un Consell de la FP d’àmbit comarcal que serveixi únicament d’òrgan de coordinació i de posada en comú del conjunt de recursos del sistema formatiu
 4. Impuls Coordinar els diferents serveis de promoció econòmica dels ajuntaments i impulsar un servei a nivell comarcal
 5. Impuls de polítiques industrials a nivell comarcal i la realització de un gran acord com s’ha fet a d’altres comarques que impulsi la reindustrialització a al nostra comarca
 6. Impuls de un Pla estratègic comarcal abans de prendre decisions que afectin el conjunt del territori. Entenem que no s’ha de confondre la planificació estratègica amb la suma de les actuacions estratègiques de cadascun dels membres dels pactes cosa que s’ha fet massa sovint.
 7. El control de les subcontractes i la creació de una taula de contractació publica a nivell comarcal i en els àmbits locals. La contractació publica no pot fomentar la contractació precària i la pèrdua de drets laborals.

Més informació: Òscar Riu, Secretari Comarcal UGT Vallès Oriental: 606 39 65 34

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*