L’INCREMENT DE L’ATUR EN EL MES D’AGOST POSA DE MANIFEST LA FRAGILITAT DEL MERCAT LABORAL

aturCom cada any, durant el mes d’agost l’atur torna a pujar al Vallès Oriental . En aquesta ocasió en 382 persones,  el nombre de persones en situació d’atur registrades a les oficines del SOC d’aquest mes se situa en 26.030 persones. Aquesta xifra representa un increment d’un 1,49% respecte al més anterior, i un descens d’un 11,04% respecte al mateix període de l’any anterior.

A Catalunya, l’atur també s’ha incrementat en 4.424 persones (+ 1%) respecte al mes anterior, i s’ha reduït en 60.866 persones (-12,02%) respecte al mateix període de l’any anterior, i se situa en 445.440 persones.

L’augment de aturats a la nostra comarca es superior respecta a la mitjana de Catalunya i el descens respecta al mateix període de l’any anterior es inferior.

EVOLUCIÓ ANUALEls municipis amb un increment més  de l’atur son: Mollet del Vallès 76 , Parets del Vallès 52, Granollers 38 i Montmeló  33.

ATUR MUNICIPIS

L’atur s’ha incrementat a totes les províncies a excepció de Lleida,  on ha baixat en un 0,26%, amb 55 persones menys en situació d’atur i 20.719 persones aturades. Així, a Barcelona, l’atur s’ha incrementat en un 1,14% (336.143 persones en situació d’atur, 3.779 persones més); a Girona, en un 0,78% (38.402 persones en situació d’atur, 299 persones més); i a Tarragona, en un 0,81% (50.176 persones aturades, 401 persones més). En comparació amb el mateix període de l’any anterior, les quatre províncies catalanes han experimentat una reducció de l’atur que oscil·la entre el 11,36% de Tarragona i el 12,17% de Barcelona.

En relació als diferents grups de població, observem que l’atur s’ha incrementat més entre els homes, amb 2.250 homes més en situació d’atur (+1,14%), que entre les dones, amb 2.174 dones més aturades (+0,89%). Respecte a l’atur registrat d’ara fa un any, aquest s’ha reduït: un 15,27% en el cas dels homes (35.877 aturats menys) i un 9,21% en el de les dones (24.989 dones aturades menys).

Pel que fa a la població treballadora més jove, el número de persones menors de 25 anys desocupades s’ha situat aquest mes en 25.218 joves. Aquesta xifra representa una reducció respecte al mes anterior d’un 2,09%, amb 537 joves menys en situació d’atur, i un descens respecte al mateix mes de l’any passat d’un 11,66%, amb 3.328 joves menys aturats.

Pel que fa a la població estrangera, aquest mes registra un total de 81.021 persones en situació de desocupació, 1.900 persones menys que el mes anterior (-2,3%), i un descens d’un 12,9% respecte al mateix període de l’any anterior. La població estrangera representa aquest mes el 18,19% del total de l’atur a Catalunya.

Per sectors, aquest mes, l’atur s’ha incrementat als serveis, amb 5.011 persones més en situació d’atur (+1,68%), a la indústria, amb 971 persones més en atur (+1,73%), i a la construcció, amb 899 persones més en atur (+1,96%). Per contra, s’ha reduït entre les persones sense ocupació anterior, amb 1.901 persones en situació d’atur menys (-6,46%) i a l’agricultura, amb 556 persones menys en situació d’atur (-5,27%). Pel que fa a la variació interanual, l’atur s’ha reduït  a tots els sectors: als serveis, amb 34.389 persones menys (-10,16%), a la construcció, amb 11.595 persones menys (-19,89%), a la indústria, amb 10.784 persones menys (-15,87%), entre les persones sense ocupació anterior, amb 2.613 persones menys (-8,67%) i a l’agricultura, amb  1.485 persones menys en situació d’atur (-12,94%).

En relació a la contractació, aquest mes s’han signat un total de 209.088 contractes, 91.764 contractes menys que al mes anterior (-30,50%). La contractació s’ha reduït a totes les províncies: a Barcelona s’han signat 68.035 contractes menys que al mes anterior (-31,83%), a Girona, 12.769 contractes menys (-37.39%), a Tarragona, 9.214 contractes menys (-29,23%) i a Lleida, 1.746 contractes menys (-8,14%). Si comparem aquestes dades amb el mes d’agost de l’any anterior, observem que la contractació s’ha incrementat un 16,65%, amb 29.837 contractes més, augmentant a totes les províncies.

S’han signat 20.830 contractes indefinits, 10.384 contractes menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 33,27%. Respecte el mes d’agost de l’any anterior, aquesta s’ha incrementat en un 32,09%. La contractació indefinida representa el 9,96% del total de la contractació d’aquest mes.

S’han signat 188.258 contractes temporals, 81.380 menys que el mes anterior, amb una reducció d’un 30,18% i un increment d’un 15,16% respecte al mateix mes de l’any passat. El 90,04% de la contractació realitzada aquest mes ha estat temporal, el 76,21% de la contractació ha estat del sector serveis (159.353 contractes) i el 68,02% del total de la contractació del mes d’agost ha estat temporal i del sector serveis (142.222 contractes).

El 54,20% dels contractes del mes d’agost els han signat homes (113.317 contractes), mentre que les dones han signat el 45,80% del total de la contractació d’aquest mes (95.771 contractes).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, a Catalunya al mes d’agost hi havia 3.174.840 persones afiliades, xifra que representa un descens de 47.804 persones afiliades (-1,48%) respecte al mes de juliol, i 108.762 persones més (+3,55%) respecte al mateix període de l’any anterior.

En relació al nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 58,64%, la qual cosa significa que 182.400 de les persones registrades a les oficines de treball, el 41,36%, no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Les persones que cobren una prestació assistencial, la renda activa d’inserció o el programa d’activació per a l’ocupació arriba aquest mes al 50,19% del total de les persones que reben una prestació: 129.810 persones amb dret reben una prestació mitjana de 426 euros.

Així mateix, 312.210 persones en situació d’atur registrades a les oficines de treball del SOC cobren una prestació màxima de 426€ o no cobren res. Aquesta xifra representa el 70,79% del total de l’atur registrat.

Valoració i propostes de la UGT de Catalunya

Novament, durant el mes d’agost, torna a pujar l’atur després de 6 mesos consecutius en que s’havia reduït. Destaquem també la pèrdua de persones afiliades a la seguretat social (-47.804 persones afiliades) i la reducció de la contractació durant aquest mes (-91.764 contractes signats).

Des de la UGT de Catalunya entenem que tot i el boom turístic que s’ha produït aquest estiu al nostre país i la contractació precària que s’està creant, el nostre mercat de treball no ha estat capaç d’absorbir la pèrdua d’ocupació del mes d’agost, i aquesta ha estat la causa de l’increment de l’atur.

En termes relatius, observem que l’increment de l’atur a Catalunya ha estat superior que el de l’estat espanyol: +1% enfront un +0,39%. S’ha incrementat més l’atur entre els homes, +1,14%, que entre les dones, +0,89%. I la reducció de l’atur entre les persones joves respon a l’efecte estival. Per una altra banda, la contractació indefinida (-33,27%) ha caigut més que la temporal (-30,18%).

Denunciem que més del 41% de les persones en situació d’atur registrades a les Oficines de Treball continuen sense rebre prestacions per desocupació, ni contributives ni assistencials, i més del 70% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res.

Amb tot això, des de la UGT de Catalunya, continuem reclamant:

 • La derogació immediata de les darreres reformes laborals imposades i ineficaces per a crear ocupació estable i de qualitat, ja que només afavoreix la contractació temporal i sense drets.
 • L’impuls de mesures actives urgents per a la creació d’ocupació en sectors més estables i  amb més qualitat, més enllà de l’ocupació precària, temporal, de curta durada i baixos salaris que s’està generant en l’actualitat, incidint especialment en els sectors industrials emergents.
 • Fomentar la contractació indefinida amb ajudes finalistes per a la competitivitat, la investigació i el desenvolupament d’aquelles empreses que tinguin menys contractes temporals.
 • Incrementar les mesures de control de la contractació i invertir recursos al Cos superior d’inspectors de Treball i Seguretat Social per tal de lluitar contra el frau en la contractació.
 • L’impuls d’una política salarial que garanteixi la capacitat adquisitiva de les persones treballadores mitjançant l’augment salarial i la recuperació de tot el que s’ha perdut aquests anys, i que situï el salari mínim interprofessional al mateix nivell que l’europeu: 1.000 euros.
 • Destinar més recursos a les polítiques actives d’ocupació, incrementant el pressupost destinat a l’orientació, la qualificació professional, l’acompanyament a la inserció al mercat de treball i la millora dels serveis públics d’ocupació.
 • Reforçar els serveis públics d’ocupació amb més personal orientador, i millorar la  intermediació pública en el mercat de treball, garantint la gratuïtat d’aquestes actuacions i del conjunt de les polítiques actives d’ocupació, per a totes les persones.
 • Garantir la cobertura social de les persones que ja han esgotat les prestacions per desocupació, adoptant mesures adreçades principalment a aquestes persones que es troben en major grau de vulnerabilitat, amb polítiques actives d’ocupació que combinin formació i contractació.
 •   Reformar el sistema fiscal, amb l’objectiu de generar més ingressos públics i recobrar l’equilibri pressupostari: lluitar contra l’economia submergida i el frau fiscal, gravar les transaccions financeres internacionals, crear nous impostos sobre grans fortunes i eliminar els paradisos fiscals.

Pel que fa al Vallès Oriental:

 • La posada en marxa sense cap dilació de la Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès.
 • La realització de un anàlisi amb profunditat de la situació del mercat de treball i de les necessitats de actuals i de futur.
 • La promoció de la FP d’una forma coordinada al Vallès Oriental a curt termini que ha d’esdevenir un recurs estratègic per sortir d’una forma segura de la crisi econòmica.
 • d’un Consell de la FP d’àmbit comarcal que serveixi únicament d’òrgan de coordinació i de posada en comú del conjunt de recursos del sistema formatiu
 • Impuls de polítiques industrials i de reindustrialització a la nostra comarca
 • Impuls de un Pla estratègic comarcal abans de prendre decisions que afectin el conjunt del territori. Entenem que no s’ha de confondre la planificació estratègica amb la suma de les actuacions estratègiques de cadascun dels membres dels pactes cosa que s’ha fet massa sovint.
 • El control de les subcontractes i la creació de una taula de contractació publica a nivell comarcal i en els àmbits locals. La contractació publica no pot fomentar la contractació precària i la pèrdua de drets laborals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*