La Ctac

Dins de les accions que es desenvolupen, la CTAC formalitza convenis de col·laboració en dos nivells: el reivindicatiu i l’integral.

Són convenis que es formalitzen amb gremis i associacions, segons les diverses necessitats. En aquest sentit es formalitzen convenis reivindicatius quan les necessitats del gremi i/o associació són per reivindicar i regular una sèrie de drets i/o llacunes que afecten el sector que representen, en canvi aquells gremis i/o associacions que necessiten ampliar la seva cobertura formalitzen un conveni de col·laboració integral en el qual assiteix tant a les necessitats i reivindicacions del col·lectiu com l’assessorament i assistència tècnica dels seus integrants.

Igualment es duen a terme converses i convenis de cooperació amb diferents ajuntaments per aprofundir en el col·lectiu d’autònoms i l’emprenedor. Aquestes accions van orientades bàsicament cap a dues vies d’actuació.