Afilia’t a la UGT de Catalunya

Afiliar-se a la UGT de Catalunya és formar part d’un sindicat plural, solidari, negociador, reivindicatiu i compromès, amb més de 130 anys d’història. Una organització que compta amb més de 20.000 delegats i delegades arreu de Catalunya per defensar els drets de tota la classe treballadora.

Pel teu compromís amb nosaltres, tindràs accés al conjunt de serveis que prestem, entre d’altres:

   • Assessorament laboral bàsic gratuït.
   • En cas de tramitació jurídica tindràs preus econòmics, reduint-se segons la teva antiguitat en l’afiliació. Arribant a la gratuïtat en la tramitació en superar els 8 anys d’antiguitat (amb una obertura d’expedient de 10 euros fixos).
   • Una assegurança en cas de mort per accident, per a les persones afiliades amb més d’un any d’antiguitat i al corrent de pagament.
   • Gabinets Jurídics especialitzats (advocats/ades laboralistes, etc.).
   • Contractació, salaris, vacances, nòmines, jornades, convenis col·lectius, liquidacions, quitances, jubilacions, pensions, Seguretat Social, acomiadaments.
   • Expedients de regulació.
   • Protecció per desocupació.
   • Formació contínua adaptada als llocs de treball (IDFO).
   • Ser escoltat/ada mitjançant els i les teves representants sindicals en l’empresa prèviament a l’aplicació d’una sanció o acomiadament.
   • Assessorament en prevenció de riscos laborals, medi ambient, mobilitat, serveis socials, etc.
   • Gaudir d’un tracte preferent en els serveis i ofertes que des de la UGT o qualsevol dels seus organismes podem oferir al conjunt dels treballadors i de les treballadores.
   • Ser atès/a en qualsevol seu de la UGT.
   • Rebre atenció a la teva secció sindical a través dels representants de la UGT.
   • Rebre informació de les activitats i tasca sindical i institucional de la UGT.
   • Participar en els debats i decisions del sindicat.
   • Participar en la signatura del conveni del teu sector o empresa.
   • Ser candidat o candidata a les eleccions sindicals.
   • Ser delegat/ada sindical de la UGT en la teva empresa.
   • Formació sindical específica als delegats/as de personal, membres de comitès i delegats/as de Salut Laboral.
   • Descomptes en milers d’establiments: Vacances, viatges i hotels. Oci: residències i temps lliure. Establiments concertats. Òptica, menjar, tecnologia i més.
   • La deducció de la quota sindical en la declaració de l’IRPF.
   • Assegurança d’accidents en cas de mort, a partir d’un any d’afiliació ininterrompuda a la UGT.
   • Caixa de resistència: La caixa de resistència és un servei de subscripció anual que ofereix la UGT de Catalunya als seus afiliats i afiliades amb la intenció de cobrir les pèrdues salarials que puguin sofrir derivades de la seva participació en les vagues convocades pel sindicat.
  •  

  Import quotes d’afiliació a FeSMC-UGT Catalunya any 2024

 • Quota Bàsica: 15,20 euros mensuals
 • Quota Reduïda (tipus B): 10,15 euros mensuals
  • La Quota Reduïda (tipus B) s’aplicarà als afiliats i afiliades amb ingressos anuals bruts procedents de rendes de treball o de protecció per desocupació siguin iguals o inferiors a 14.000 € i superiors a 7.000 €. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
 • Quotes Especials per a Jubilats (tipus C): 7,25 euros mensuals
  • La Quota Reduïda (tipus C) s’aplicarà a les persones adscrites a la Unió de Jubilats i Pensionistes (UJP) amb ingressos anuals bruts siguin superiors a 7.000€. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
 • Quotes Especials per a Assalariats, Jubilats i Aturats amb ingressos < 7.000€ (tipus D): 4,35 euros mensuals
  • La Quota Reduïda (tipus D) s’aplicarà a les persones assalariades, en atur o jubilades i pensionistes amb ingressos anuals bruts inferiors als 7.000€. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
 • Quota Especial per a estudiants < de 25 anys (tipus E): 1,00 euros mensuals
  • La Quota Reduïda (tipus E) s’aplicarà a estudiants menors de 25 anys i que no tinguin cap mena d’ingressos. S’haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent.
  •  

  Preafiliació UGT

  Clàusula d’informació bàsica sobre protecció de dades

  Responsable del tractament: Unió General de Treballadors de Catalunya (d’ara endavant UGT de Catalunya) – CIF: G-08496622. Adreça postal: Rambla del Raval 29-35 – 08001 (Barcelona) Espanya. Delegat/ada de Protecció de Dades: dpd@catalunya.ugt.org

  En nom de la UGT de Catalunya, t’informem que tractem la informació que voluntàriament ens facilites, amb les finalitats principals següents:

  • Gestió de la relació de l’afiliat/ada amb UGT de Catalunya.
  • Gestió d’enviaments de notícies i comunicacions sobre l’acció sindical duta a terme per la UGT de Catalunya, així com tot allò que afecti la vida interna del sindicat.
  • Gestió i emissió de rebuts per al cobrament de la quota sindical.
  • Elaboració d’estadístiques.
  • Prestació de serveis per la teva condició d’afiliat.
  • En cas d’ostentar representació sindical, les teves dades es tractaran per a la realització i seguiment de les activitats sindicals contemplades per la legislació específica. A més, UGT de Catalunya sol.licita la teva autorització per a les següents finalitats addicionals: Oferta de serveis d’índole diversa que puguin ser del teu interès. *

  En aquest sentit, també t’informem que la base que legitima l’anterior tractament es fonamenta en el següent:

  • Obtenció del teu consentiment exprés.
  • Execució correcta del contracte signat entre les parts.
  • Exigències legals derivades de la Llei orgànica de llibertat sindical.

  Per gestionar correctament les finalitats principals anteriorment esmentades, serà necessari cedir les teves dades a altres col.lectius. A més, no serà necessari enviar les teves dades a països que estiguin situats fora de la Unió Europea.

  Tens dret a obtenir una confirmació sobre si a la UGT de Catalunya estem tractant les seves dades personals. Per tant, tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o a sol.licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessàries, així com altres drets, mitjançant correu postal dirigit el Delgat de Protecció de dades, en el domicili social de l’organització, o en la següent adreça de correu electrònic: dpd@catalunya.ugt.org.

  Per més informació addicional podeu clicar en el següent enllaç: http://www.ugt.cat/politica-de-proteccion-de-datos-de-la-unio-general-de-treballadors-de-catalunya/