Gestió de les noves baixes laborals emeses a partir de l’1 de desembre de 2015

Avui 1 de desembre, entra en vigor el RD 625/2014, de 18 de juliol.

Aquesta reforma suposa una nova retallada en els drets dels treballadors, en donar més poder a les mútues en el control de les baixes mèdiques, ja que controlaran també les de contingències comunes, de tal manera que es converteix en policies i fiscals dels treballadors i metges. Aquí teniu la informació actualitzada.

nova_baixaQuè és?

La incapacitat temporal (IT) o baixa laboral és la situació en què es troba un treballador o treballadora que cotitza a la Seguretat Social a partir de la qual, segons el criteri mèdic, es determina que no pot fer la feina habitual a causa d’una malaltia comuna o professional o d’un accident, sigui o no de treball.

Qui la dóna?

El document de baixa laboral el fa el metge o metgessa del sistema públic de salut al treballador o treballadora, sempre després d’una valoració mèdica, i en justifica l’absència, per motius de salut, al lloc de treball. No es pot fer de manera anticipada i, excepcionalment, es pot fer amb amb caràcter retroactiu.

Si n’és la causa un accident de treball o una malaltia professional, la baixa l’ha de fer el metge o metgessa de la mútua que tingui l’empresa.

Si el treballador o treballadora és autònom i té contractada la cobertura per accident de treball, la baixa també l’ha de fer el metge o metgessa de la mútua. En canvi, si no té contractada aquesta cobertura, la baixa l’ha de fer el metge o metgessa del servei públic de salut, com a accident no laboral.

En tots els casos, si el que actua com a mútua és l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), la baixa i la resta de comunicats els ha de fer el metge o metgessa del servei públic de salut.

El comunicat de baixa laboral inclou la data màxima de la propera visita mèdica, que és obligatòria per poder seguir de baixa.

El treballador o treballadora l’ha de lliurar a l’empresa o a la mútua en un termini màxim de 3 dies des de la data d’expedició del comunicat de baixa.

En cap cas el justificant de visita al metge o metgessa pot substituir el document de baixa laboral. Aquest justificant només certifica l’assistència a un centre sanitari. Un dia d’absència del lloc de treball implica una baixa.

Quina durada pot tenir?

La durada màxima d’una baixa laboral és d’un any (365 dies).

Per fer una estimació de la durada de la baixa d’una persona, el metge o metgessa ha de valorar els factors següents:

  • El diagnòstic.
  • L’edat.
  • El tipus de feina que fa.
  • Les limitacions de les capacitats funcionals que pugui tenir.

Les durada estimada d’una baixa laboral pot ser:

  • Molt curta: menys de 5 dies naturals. En aquest cas, el metge o metgessa estén la baixa i l’alta en el mateix moment.
  • Curta: entre 5 i 30 dies naturals.
  • Mitjana: entre 31 i 60 dies naturals.
  • Llarga: 61 dies naturals o més.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*